Cum pot asociațiile de proprietari să recupereze creanțele de la locatari

Începutul de an vine pentru asociațiile de proprietari și cu obligății în plus. Unele dintre acestea se dovedesc a fi chiar obositoare și costisitoare plata intreținerii Legea asociațiilor de proprietari

În sezonul rece cresc foarte mult facturile la utilități și, implicit, restanțe la plată. Pentru a nu fi periclitate buna funcționare a asociațiilor de locatari sau relațiile acestora cu furnizorii de utilități, Casa de Avocatură Dobrescu a explicat pentru Agerpres care sunt pașii pe care reprezentanții asociațiilor trebuie să-i urmeze pentru recuperarea creanțelor reprezentate de cotele de întreținere, penalitățile de întârziere, precum și fondurile aferente asociației.

intretinere utilitatiLegislația dă dreptul asociației să dea în judecată datornicii. Astfel, potrivit art. 50 din Legea 230/2007, ”Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”.

Avocații arată cele trei etape ce întregesc procedura de recuperare a cotelor de întreținere de la datornici.

1.Punerea în întârziere, conform art. 1522 din Noul Cod Civil, în care se fac toate demersurile necesare pentru punerea în întârziere a debitorului, acordându-se un termen rezonabil pentru achitarea datoriei.

2. Chemarea în judecată. În această etapă se demarează procedurile uzuale privind chemarea în instanță a debitorului-pârât.

3. Executarea silită. Dacă după obținerea unei hotărâri judecătorești, datornicii refuză în continuare să achite sumele restante, se apelează la un executor judecătoresc. Această etapă corespunde recuperării debitului care se poate face prin executare silită mobiliară sau imobiliară.

Actele necesare intentării unei acțiuni în instanță constau în:

—listele de întreținere ale perioadei aferente lunilor restante;

—centralizator;

—proces-verbal de numire a președintelului asociației;

—proces-verbal de stabilire a procentului penalizărilor și a fondurilor, în cazul în care acestea se percep.

 

LĂSAȚI UN MESAJ