Primarul Piedone, atac dur la Nicușor Dan: Încercați să blocați dezvoltarea urbanistică a Bucureștiului prin orice mijloace!

Nicusor Dan

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a semnat o scrisoare deschisă adresată primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, în care îl acuză deschis că prin acțiunile sale blochează dezvoltarea urbanistică a Capitalei.

În urma acțiunilor primarului general suferă și Sectorul 5. Scrisoarea deschisă a mai fost semnată de secretarul și arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5.

Scrisoare deschisă adresată Primarului General Nicușor Dan

Primarul General încearcă să blocheze dezvoltarea urbanistică a Bucureștiului prin orice mijloace, campania sa începând încă înainte de a ocupa fotoliul de Primar General al Capitalei, prin proiectele începute în cadrul Asociației Salvați Bucureștiul.

Piedone Nicusor Dan

După câștigarea alegerilor locale, deși din poziția pe care o ocupă acum, ar trebui să își subsumeze interesele personale celor ale instituției pe care o reprezintă, pentru a-și aduce la îndeplinire cu bună-credință mandatul acordat de cetățenii Capitalei, acesta se folosește de funcția publică și conspiră cu adversarii PMB la blocarea în continuare a proiectelor publice, prin sabotarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ aprobate anterior, atât în instanța, cât și prin decizii administrative.

Primul act contrar intereselor Sectoarelor Capitalei vizate și implicit cetățenilor a fost ca USR – al cărui președinte a fost Nicușor Dan – să promoveze plângerea prealabilă împotriva Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/18.06.2020 și ulterior acțiunea în contencios administrativ ce formează obiectul Dosarului nr. 25473/3/2020 ce a fost înregistrat la dată de 29.09.2020 pe rolul Tribunalului București Secția ÎI Contencios Administrativ și Fiscal având că obiect anularea HCGMB nr. 242/18.06.2020 pentru aprobarea PUZ Coordonator Sector 5.

În cadrul acestui dosar a fost formulată și o cerere de suspendare a efectelor acestei hotărâri CGMB, soluționată la data de 19.07.2021 prin respingerea ei ca lipsită de interes, deoarece, nerăbdător să mai aștepte soluția instanței, Dl Primar General a promovat emiterea HCGMB nr. 68/26.02.2021 – act administrativ prin care a fost suspendată Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/18.06.2020 pentru 1 an calendaristic. La acest moment (03.03.2022), efectele HCGMB nr. 68/26.02.2021 au expirat.

Ulterior, în cadrul dosarului de instanță, a avut în numele și pe seama instituțiilor pârâte în cauză – Consiliului General al Municipiului București și Municipiului București, ambii reprezentați de Primarul General al Municipiului București prin însuși dl Nicușor Dan – atitutine procesuală în defavoarea instituțiilor pârâte, cerând admiterea acțiunilor și respectiv suspendarea hotărârii emise de chiar CGMB, pe care însăși domnia sa le afirmă a fi nelegale, deși ar fi trebuit să le apere.

Nicușor Dan, plângeri prin interpuși pentru a bloca PUZ-urile de sectoare

Ultima mișcare a Primarului General în această direcție, la fel imprudența și riscantă din punct de vedere legal și politic că și cele anterioare, a fost aceea de a promova prin interpuși (Asociaţia Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis) plângeri prealabile împotriva HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018, HCGMB nr. 242/18.06.2020, acte administrative prin care s-au aprobat PUZ-urile Coordonatoare ale Sectorului 2, Sectorului 4 și Sectorului 5, precum și pentru a înregistra Dosarul nr. 37533/3/2021 pe rolul Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect suspendarea executării actelor administrative HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018, HCGMB nr. 242/18.06.2020.

Acest dosar s-a finalizat prin pronunțarea Sentinței civile nr 860/17.02.2022 prin care s-a admis cererea de suspendare a documentațiilor PUZ, deși la acel moment executarea HCGMB nr. 242/18.06.2020 era încă suspendată prin efectul HCGMB nr. 68/26.02.2021, deci lipsită de interes, sens în care Tribunalul București se mai pronuntase anterior în Dosarul nr. 25473/3.2020!!!

Într-o altă ordine de idei, Sectorul 5 al Municipiului București sau Primarul Sectorul 5 al Mun. București nici măcar nu au avut calitatea de parte în dosarul nr. 37533/3/2021 pentru că hotărârea judecătorească din acest dosar să le fie opozabilă, acesta judecandu-se fără că Sectoarele sau Primăriile de Sector să fie părți în cauza.

În detrimentul Capitalei, dar în interesul personal al primarului general

Dl. Nicușor Dan și-a asumat public soluția obținută de Asociaţia Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, în conferința de presă susținută în dată de 18.02.2022 prin care a anunțat suspendarea PUZ-urilor Coordonatoare ale Sectoarelor 2, 4 și 5 prin Sentința nr. 860/17.02.2022 pronunțată în Dosarul nr. 37533/3/2021 înregistrat de Ecopolis pe rolul Tribunalului București împotriva Consiliului General al Municipiului București și împotriva Municipiului București că pe niște victorii personale, pentru care acesta obține astfel capital politic, necesar în scopul susținerii în funcția de primar general și de a fi susținut pentru a candida în viitor pentru alte funcții publice. Acesta este folosul personal pe care dl Nicușor Dan îl primește pentru acțiunile judiciare la care complotează cu adversari ai instituțiilor pe care trebuie să le reprezinte și să le apere cu bună credință.

Ulterior, deși hotărârea de suspendare nu a fost încă redactată (nici până la dată prezenței) acesta a transmis către Sectoarele 5, 2 și 4, adrese prin care aduce la cunoștință dispozițiile Sentinței Civile nr. 860/17.02.2022 pronunțată în dosarul mai sus menționat, prin care afirmă că le este interzis să mai emită acte administrative în temeiul HCGMB nr. 242/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5, București.

Pronunțarea Sentinței nr. 860/17.02.2022 nu are nicio eficientă juridică asupra Sectorului 5 și Primăriei Sectorului 5 și nici cu privire la investitorii ce vor solicită emiterea de certificate în baza acestei hotărâri, astăzi, când efectele suspendării administratice a HCGMB nr.68/2021 au expirat, și cu atât mai puțin nu vor avea vreun efect juridic asupra procedurilor de autorizare începute deja prin emiterea de certificate de urbanism pentru construire.

Adresa transmisă de Primarul General Nicușor Dan, nu reprezintă un act administrativ care să impună o conduită celor cărora a fost adresată, ci doar un ÎNSCRIS prin care suntem informați de existența unei hotărâri judecătorești pronunțată într-o cauză în care nu am fost parte și care nu ne este opozabilă. Dl Primar General comite astfel încă un act de abuz în serviciu, de sfidare a legii și de nesocotire a drepturilor și intereselor celorlalți subiecți de drept administrativ.

Ultimul paragraf al acestei misive este tot o informare, de această dată complet falsă. Concluzionează în mod greșit dl Primar General faptul că prevederile art. 14 al 7 din Legea 554/2004 „vă interzic să emiteți certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare ori alte acte sau operațiuni administrative în baza HCGMB 242/2020 pe perioada suspendării executării acestui act administrativ” – acesta interpretare proprie a modului de aplicare a articolului mai sus menționat afirmată de dl Primar general este greșită.

Hotărârea de suspendare a PUZ-urilor produce efecte numai între părțile litigiului

I. Sentința nr. 860/17.02.2022 are efect relativ (doar între părțile din proces) și nu produce niciun efect juridic față de alte persoane care nu au participat la judecarea cauzei ce face obiectul Dosarului nr. 37533/3/2021 înregistrat la Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal – potrivit art. 435 alin. (1) din Codul de procedură civilă, hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai între părțile litigiului și succesorii acestora.

-instanța ar fi avut posibilitatea să introducă în cauză orice terț ale cărui interese și drepturi ar putea fi afectate de soluționarea litigiului, conform art. 161 din Legea nr. 554/2004 și căruia ar fi considerat necesar ca efectele hotărârii judecătorești să-i fie opozabile, ceea ce nu s-a întâmplat;

-prin art. 23 din Legea nr. 554/2004, pentru ca hotărârile judecătorești definitive prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ să devină general obligatorii, acestea trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București – în cazul cererilor de suspendare nu există prevedere aplicabilă în acest sens;

-Prin Decizia nr. 914/2009, Curtea a reținut constituționalitatea art. 23 din Legea nr. 554/2004 și a motivat că efectul general al hotărârii judecătorești prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ este asigurat prin cerințele de publicitate reglementate de art. 23 din lege:

„Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 consacră, la nivelul legii organice, efectele erga omnes ale hotărârilor judecătoreşti definitive și irevocabile prin care s-a anulat, în tot sau în parte, un act administrativ cu caracter normativ. Opozabilitatea acestui tip de hotărâri faţă de toţi subiecţii de drept este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor judecătoreşti referitoare la actele administrative normative emise de Guvern și de celelalte organe centrale ale administraţiei publice, respectiv în monitoarele oficiale ale judeţelor a acelor hotărâri privitoare la anularea unor acte ale organelor administraţiei publice locale, corespunzătoare judeţelor, municipiilor, oraşelor și comunelor. Utilitatea acestei publicări este incontestabilă, ţinând cont de faptul că, prin natura lor, actele administrative cu caracter normativ se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept.” (subl. ns.)

Prin Decizia nr. 126/2015, Curtea a reținut foarte corect că având în vedere efectele specifice ale unei hotărâri judecătorești, aceasta produce efecte pentru trecut doar pentru părțile litigiului și efectul general (erga omnes) produce efecte pentru terți doar pentru viitor și doar în ipoteza publicării hotărârii în condițiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 554/2004:

„Curtea reţine că, pentru persoanele care au avut calitatea de parte în litigiul în care instanţa a dispus anularea în tot sau în parte a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ, în măsura în care acestea solicită și recunoaşterea dreptului pretins, împreună cu reparaţii, efectele anulării actului se produc în virtutea principiului efectului relativ al hotărârilor judecătoreşti, producându-se și pentru trecut, în sensul că, pentru părţile din litigiu, anularea actului administrativ unilateral cu caracter normativ produce efecte juridice și pentru trecut. Aşadar, anularea unui act administrativ unilateral cu caracter normativ, în considerarea dispoziţiilor art. 23, produce efecte erga omnes și numai pentru viitor pentru terţele persoane care nu au avut calitatea de parte în litigiul în care s-a pronunţat hotărârea de anulare, după publicarea acestei hotărâri.” (subl. ns.)

Concluzie: deoarece pentru hotărârea judecătorească de suspendare prin care s-a dispus suspendarea unui act administrativ cu caracter normativ nu s-a reglementat o procedură care să asigure publicitatea acestei măsuri erga omnes și care să deroge de la regula reglementată de art. 435 din Codul de procedură civilă, motivăm că nu se poate acorda un efect general (erga omnes) unei asemenea hotărâri, aceasta stabilind drepturi și obligații doar între părțile din proces, actul administrativ fiind astfel valabil și executoriu pentru celelalte subiecte de drept care nu au fost implicate în litigiu.

Opinia Facultății de Drept: Sentința nu vizează „interesul legitim public“

II. Chiar și de s-ar aprecia, prin absurd, că această hotărâre de suspendare ar produce efecte față de Sectorul 5 și Primăria Sectorului 5, această nu produce efecte decât pentru viitor și nu poate împiedica procedura de autorizare pentru investițiile începute anterior pronunțării hotărârii prin emiterea de certificate de urbanism pentru construire, deoarece sunt incidente dispozițiile art 56 alin (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul care stipulează că „Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situaţii:

a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare;

Conform art.2 alin.(2^1) din Legea 50/1991, procedura de autorizare începe prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru construire, emis în baza PUZ aprobat prin HCGMB 242/2020, așadar procedura de emitere a autorizației de construire/demolare nu se suspendă/nu se anulează/nu se oprește pentru investițiile începute prin emiterea certificatului de urbanism pentru construire, anterior suspendării/anulării hotărârii de aprobare a acestui act normativ. Această chestiune este bine cunoscută Primarului General și este o interpretare îmbrățișată și de CGMB prin modul în care a fost formulat textul Hotărârii CGMB nr. 68/26.02.2021 prin care au dispus pe cale administrativă suspendarea HCGMB nr. 242/2020 „ Art. 1 (1) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 5 se suspendă pentru o perioada de 12 luni începând cu dată intrării în vigoare a prezenței hotărâri. Art. 2 (1) Prevederile art. 1 alin 1 nu se aplică certificatelor de urbanism pentru autorizare emise anterior adoptării prezenței hotărâri și autorizațiilor de construire/desființare aflate în curs de emitere și pentru care au fost deja emise certificate de urbanism în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020” Așadar, textul acestei hotărâri administrative de suspendare reflectă o corectă interpretare a efectelor suspendării, respectiv că nu afectează procedura de autorizare începută sub imperiul PUZ anterior suspendării sale, indiferent dacă această este pe cale administrativă sau jurisdicțională, cu mențiunea că pe cale jurisdicțională, efectul suspendării este unul relativ, adică se produce doar față de părțile din proces așa cum am arătat supra în secțiunea I.

Adăugăm aici și opinia Facultății de Drept a Universității din București – prin punctul de vedere exprimat de doamnele prof. univ. dr. Dana Tofan și Verginia Vedinaș și domnii conf. univ. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu și lector univ. dr. Bogdan Ionuț Dima – care au apreciat că hotărârile judecătorești prin care, în temeiul art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, se suspendă executarea actelor administrative cu caracter normativ (cu excepția câtorva situații, care țin de acțiunile în contencios administrativ obiectiv și de vătămarea unui interes legitim public prin actele respective) nu produc, de lege lată, efecte erga omnes, pentru următoarele argumente principale: „Art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 se referă [cu o singură excepție – cea de la art. 14 alin. (3)] la suspendarea solicitată de către „persoană vătămată“, acest gen de acțiune fiind conceput, așadar, ca o dimensiune a contenciosului administrativ subiectiv. Din moment ce solicitarea presupune o „persoană vătămată“, este evident că, principial, suntem în prezența unei cereri specifice contenciosului administrativ subiectiv, bazată pe existența unei „vătămări“ proprii a reclamantului, nefiind vorba despre o cerere care să vizeze „interesul general“ („interesul legitim public“) și care ar putea fi legată, în mod firesc, de problema ilegalității unui act administrativ cu aplicabilitate generală, adică a unui act administrativ normativ.

Pentru a se dispune suspendarea executării unui act administrativ, legea impune anumite condiții speciale, care trebuie îndeplinite (probate) de către reclamant (privesc situația sa personală), indiferent dacă actul administrativ este individual sau normativ. Simpla ilegalitate a actului (element definitoriu pentru „contenciosul obiectiv“) nu este suficientă. Legea contenciosului administrativ prevede în mod expres efectele generale ale unei hotărâri în contencios administrativ numai în cazul anulării unui act administrativ normativ, prin hotărâre definitivă. Per a contrario, fiind vorba despre o situație de excepție, reglementată expres în capitolul III „Procedura de executare“, rezultă că în toate celelalte situații, inclusiv în cazul suspendării unui act administrativ normativ, se va mențiune regula relativității efectelor hotărârii judecătorești, consacrată și de art. 435 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Pentru a se discuta despre efecte erga omnes, în cazul hotărârilor judecătorești prin care se suspendă executarea actelor administrative cu caracter normativ, ar fi trebuit să existe și o procedură de „publicare“ a hotărârii judecătorești în discuție. Suspendarea executării este întotdeauna si indiferent de natura actului administrativ o măsură provizorie și excepțională”.

Complicitate Nicușor Dan – Asociația Ecopolis, împotriva Bucureștiului

III. Hotărârea pronunțată în dosarul nr 37355/3/2021 este rezultatul unei activități de conivență ilicită între dl. Nicușor Dan și Asociația Ecopolis, precum și a Primarului General cu alte persoane, inclusiv funcționari publici, cât și cu entități private și ONG-uri, într-un complot masiv în contra intereselor Municipiului București, a CGMB, a Sectoarelor și a cetățenilor Capitalei. O altă chestiune demnă de analiză este și parcursul Dosarului nr. 37533/3/2021, care ridică mai multe semne de întrebare: * data înregistrării pe rolul Tribunalului București este 28.12.2021. Primul termen acordat în cauză a fost 20.01.2022, circa 3 săptămâni de la data introducerii cererii inițiale. * Obiectul dosarului îl reprezintă suspendarea executării efectelor a 3 acte administrative distincte, fără nicio legătură între ele, care au fost aprobate prin 3 HCGMB diferite. * Reclamant în acel dosar este un ONG partener al fostului ONG înființat de dl. Primar General, Asociația Salvați Bucureștiul. * dl. Primar este inițiatorul și susținătorul public al proiectelor de suspendare/anulare a actelor administrative prin care au fost aprobate PUZ-urile Coordonatoare ale Sectoarelor Municipiului București. * în cadrul acestui dosar Consiliul General al Municipiului București a fost doar formal citat în cauză, nicio informație nefiind furnizată de către Direcția de specialitate din cadrul PMB către consilierii generali, care trebuiau să formuleze apărări în cauză.

În aceste condiții singurul „apărător” al actelor administrative a fost Primarul General care de fapt era susținătorul celor care au promovat acțiunea de suspendare. Evident, acesta a susținut integral partea adversă, ONG-ul partener.

Avem credința că Nicușor Dan este în spatele strategiei de a suspenda PUZ-urile Coordonatoare de sector care încă se află în procedura de judecată pe cale separată, în mod intenționat și pe ascuns, în contextul în care asemenea cereri (de suspendare) au fost deja formulate și respinse pe cale principală în dosarele având ca obiect anularea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea de PUZ-uri coordonatoare.

Faptul că dl Nicușor Dan își exercită mandatul public prin defăimarea constantă și continuă a autorității publice pe care o reprezintă nu face decât să arate că întregul său interes sălășuiește în detronarea intereselor Municipiului București în favoarea intereselor personale și în vederea instituirii unei politici autocrate la cârma Capitalei.

Or, în lumina legii, primarul ar trebui să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local – acțiuni complet străine de activitățile lui Nicușor Dan și a oamenilor care îndeplinesc funcții în cadrul Primăriei Municipiului București și CGMB care îi fac jocurile politice sau care cedează influențelor sau presiunilor acestuia, și care vătămă interese instituțiilor pe care le servesc fie prin acțiuni fie prin omisiuni de a acționa.

Acțiunile primarului general care îi prejudiciază pe bucureșteni

În mod concret dl Nicușor Dan a întreprins următoarele acțiuni:

1. A determinat ECOPOLIS să formuleze cerere de suspendare a PUZ-urilor, deși existau litigii în curs cu privire la verificarea legalității HCGMB și în care acest ONG putea să formuleze cerere de intervenție;

2. În poziția sa de Primar al Capitalei a determinat Consiliul General al Municipiului București să nu formuleze apărări în cauza și probabil îi va determina să nu formuleze cale de atac;

3. În calitate de reprezentat al Municipiului București a formulat acte de procedură în sensul admiterii cererii de suspendare și chiar a pronunțării anticipate a hotărârii pentru a evita ca HCGMB 242/2020 privind aprobarea PUZ Sector 5 să reintre în vigoare ca urmare a expirării la 28.02.2022 a perioadei de suspendare administrativă aprobate prin HCGM 68/2021;

4. Nu a invocat existența celorlalte decizii judecătorești de respingere a cererilor suspendare anterioare, formulate pentru aceleași motive, împotriva acelorași HCGMB-uri pentru aprobarea PUZ-urilor Sectoarelor 2, 4 și 5;

5. A încercat prin acest subterfugiu judiciar să ocolească procedurile judiciare legitime în care părțile interesate se opun acestei măsuri nelegale;

6. După pronunțarea hotărârii de mai sus, deși hotărârea nu este încă redactată, încearcă în mod nelegal să impună Primăriilor de Sector 2, 4 și 5 stoparea procedurilor de autorizare începute, deși hotărârea judecătorească nu le este opozabilă deoarece nu au calitate de părți în proces.

7. Folosește această hotărâre în conferințele de presă că pe o victorie personală împotriva instituțiilor conduse de el, prin care urmărește să dobândească capital politic.

Desfășurarea activității normale, imparțiale a instanțelor de judecată este greu încercată de presiunile exercitate explicit și implicit de Nicușor Dan care fie se prezintă direct la judecată și, profitând de autoritatea de care se bucură, sfidează interesul public facilitându-și propriile jocuri politice prin adoptarea unor poziții procesuale vătămătoare entităților publice, fie acționează prin persoane interpuse și supuse edictelor sale, astfel cum s-a întâmplat în dosarul nr. 37533/3/2021. Doresc să vă atrag atenția că în conformitate cu principiile și dispozițiile Codului Administrativ nu există o relație de subordonare între Primăria Sectorul 5 și Primăria Municipiului București, motiv pentru care Primarul General nu ne poate interzice să ne exercităm atribuțiile prevăzute de lege. În acest sens principiul autonomiei administrative și al descentralizării sunt pe deplin aplicabile. Având în vedere cele anterior menționate, apreciez că Subunitatea Administrativ Teritorială Sector 5, poate emite actele administrative prevăzute de legislația urbanismului în conformitate cu dispozițiile PUZ Coordonator, acesta continuând să producă efecte juridice până la anularea sa. Demersurile Primarului General nu fac decât să blocheze din punct de vedere urbanistic Sectorul pe care îl conduc și produc prejudicii semnificative atât prin scăderea taxelor care se puteau încasa de Primăria Sectorul 5 București în ultimul an, dar și prin diminuarea locurilor de muncă ale cetățenilor. Totodată, fac apel la consilierii din cadrul CGMB să facă toate demersurile legale în vederea formulării în termen a recursului împotriva hotărârii judecătorești apărând actul administrativ emis de același organism administrativ.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.