S-a modificat Legea 18. Proprietarii terenurilor necooperativizate pot cere titlurile de proprietate până pe 19 noiembrie 2023

Proprietarii au la dispoziţie, începând de vineri 19 mai, un interval limitat de șase luni pentru a solicita titluri de proprietate pentru terenurile necooperativizate.

Este vorba despre intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Principalele modificări vizează articolul 27 alin.2^1 şi stipulează că:

Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta”.

Modificarea legislativă intră în vigoare vineri, 19 mai, iar cererile trebuie depuse în termen de 6 luni, respectiv până în data de 19 noiembrie, la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenul.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here