Acte alocație Italia. Ce condiții trebuie să îndeplinești și ce trebuie să completezi

Acte alocație Italia FOTO: jarmoluk/Pixabay.com
Acte alocație Italia FOTO: jarmoluk/Pixabay.com

Acte alocație Italia. Indiferent de statul de domiciliu al lucrătorului migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la prestaţii familiale (alocaţii) din statul în care îşi desfăşoară activitatea (art. 73 din Regulamentul CE 1408/71).

Copiii vor beneficia de aceste alocaţii care vor fi oferite de un singur stat sau eventual vor primi o diferenţă de la instituţia competentă din statul care acordă alocaţia mai mare.

Înainte de demararea procedurii de obţinere a „alocaţiei europene” persoană care lucrează în mod legal în Italia, trebuie să se intereseze dacă are dreptul de a primi această alocaţie. Aceste informaţii pot fi obținute de la angajator și de la instituţia competență din statul respectiv (INPS pentru Italia).

Acte alocație Italia. Proceduri în România

Este indicată, dar nu obligatorie, începerea procedurii din statul în care lucrătorul migrant îşi desfaşoară activitatea. De alocaţii pot beneficia copiii ai căror părinţi lucrează legal pe teritoriul Uniunii Europene.

Pentru obținerea „alocației europene” trebuie să vă adresați instituţiei competențe cu plata prestaţiilor familiale din România (AJPS) şi/sau din Italia, la INPS competentă.

În România, instituția responsabilă cu plata prestațiilor familiale este Agenția Națională pentru Prestații Sociale care, la nivel local, este reprezentată de Agențiile Județene pentru Prestaţii Sociale. Astfel, formularul E411 completat va fi depus la AJPS-ul de care copiii lucrătorului migrant aparțîn că domiciliu în România.

Acte alocație Italia. Ce formular trebuie completat

Plata „alocației europene” va fi efectuată după completarea integrală a formularului E411 și depunerea acestuia la instituția responsabilă din statul UE competent cu plata “alocației”.

Perioada de timp scursă între dată depunerii formularului E411 la instituția responsabilă cu plata “alocației europene” și plata propriu-zisă a alocației depinde de factori precum: corectitudinea datelor completate în formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) și perioada necesară obținerii de informații de la alte instituții abilitate.

Procedura constă în completarea formularului E411, în dublu exemplar, reprezentând cererea de informații privind dreptul la prestații familiale în statul de reședința al membrilor familiei și depunerea acestuia la instituția abilitată.

Acte alocație Italia. Ce e formularul E411

Următorul pas este stabilirea statului competent care va acordă alocația, în funcție de natură activității desfășurate de către părinți pe teritoriul României și/sau al statului respectiv. Indiferent care este statul competent, procedura de obținere a „alocației” este aceeași: completarea formularului E411.

Formularul E411 are două părți: A și B, care se vor completă după cum urmează:

• Partea A din formular se completează de către lucrătorul migrant care se adresează instituției competențe cu plata prestațiilor familiale din statul unde își desfășoară activitatea. În această parte a formularului trebuie completate toate datele privind identitatea persoanelor menționate și este indicat că solicitantul să trimită instituției abilitate din România fotocopii după actele de stare civilă a membrilor familiei, hotărâre de divorț ori de încredințare a copilului/copiilor, după caz.

• La primirea formularului, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale (AJPS) trebuie să completeze partea B a formularului pentru care va solicită informații, după caz, de la:

a) Inspectoratul Teritorial de Muncă;
b) Casă Județeană de Pensii;
c) Direcția Generală a Finanțelor Publice;
d) Inspectoratul Școlar Județean (în cazul în care copiii avuți în întreținere urmează cursurile învățământului preuniversitar);
e) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here