Executare silită 2019. Ce se întâmplă dacă nu ești informat legal de portărei

Executare silită 2019. Mulți români s-au trezit cu poprire pe conturi și cu casa scoasă la vânzare, după ce actele de executare silită au fost trimise de către executori la adrese necunoscute.

Este legală comunicarea unor acte de executare la un domiciliu la care debitorul nu mai locuiește? În mod vădit NU și se poate anula executarea silită prin prisma acestui detaliu care la prima vedere pare o chestiune de procedură, spune avocatul Adrian Cuculis.

Acest detaliu face, practic, diferența între a fi executat ilegal și a-ți pierde casa sau a putea să te aperi pe calea contestației la executare, atrage atenția specialistul.

„Executorul judecătoresc trebuie să facă toate demersurile pentru a afla adevăratul domiciliu al debitorului fără de care încuviințarea executării silite este nulă. Codul civil spune foarte clar: «Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală». Astfel, se nasc mai multe ipoteze. Spre exemplu, executorul NU are dreptul să citeze și să comunice actele de executare acolo unde apare locuința debitorului într-un contract de credit sau un contract de împrumut sau orice alt tiltu executoriu, ci el trebuie să facă demersuri suplimentare în vederea identificării efective a domiciliul acestuia, așa cum arată de altfel dispozițiile legale și anume – «Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor»”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

Executare silită 2019. Este legală citarea la alt domiciliu?

Executare silită 2019, rambursare
Avocatul Adrian Cuculis explică procedura legală a executării silite

În aceste condiții, se naște întrebarea următoare: Ce se întâmplă dacă debitorul a primit actele de executare la un imobil la care nu mai are domiciliul?

„Dacă debitorul a notificat Banca, Ifn-ul, Recuperatorul de Creanțe sau o altă persoană fizică sau juridică la care are o datorie, că și-a modificat domiciliul și dorește să primească orice tip de corespondență la această nouă adresă, dacă nu se procedează în sensul comunicării actelor la adresa indicată de către debitor se consideră că executarea silită a început ILEGAL și poate fi anulată în integralitate pentru o vădită lipsă de procedură”, avertizează specialistul.

Adrian Cuculus spune că, în cazul în care creditorul apelează la un executor care solicită încuviințarea executării silite de la o altă instanță decât aceea unde are debitorul principal domiciliul efectiv, atunci tot dosarul execuțional este susceptibil de a fi nul absolut, însă pentru asta debitorul trebuie să formuleze o contestație la executare și să indice aceste aspecte.

Executare silită 2019. Jurisprudența Curții Supreme

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în ceea ce priveşte competența de soluționare a unei cereri de încuviințare a executării silite, noţiunea de domiciliu care interesează regulile procedurii civile în general nu corespunde elementelor care interesează evidența populației, ci se identifică cu noțiunea de domiciliu de fapt, întrucât scopul normelor este acela al asigurării cunoașterii procesului și a actelor de procedură îndeplinite în cursul acestuia.

În această speţă, deşi potrivit cărţii de identitate, debitoarea avea domiciliul legal  în Craiova, aceasta avea domiciliul efectiv în București, la o adresă din sector 2, întrucât are serviciu stabil în Municipiul București, unde profesează ca învățător, astfel că instanţa competentă să soluţionze cererea de încuviinţare a executării silite a obligaţiei stabilite prin ordonanţă preşedinţială este Judecătoria Sectorului 2. (Decizia nr. 562 din data de 21 februarie 2018 pronunţată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. având ca obiect încuviințare executărea silite).

Executare silită 2019. Debitorii au dreptul să se adreseze instanței

„Practica naște posibilitatea invocării unor situații trecute cu care s-au confruntat debitorii, fapt pentru care întodeauna este important ca orice demers pe care îl faceți în materie de executare silită să fie făcut alături de un avocat specializat în executari silite, tocmai pentru că practica născută să nu fie una NEGATIVĂ pentru debitori, ci una care să poată fi folosită de alți debitori ce sunt în situații identice. Executarea silită este una dintre cele mai intruzive proceduri desfășurate pe parte civilă împotriva unui debitor. Duce la intrarea în spațiul privat, evacuarea acestuia, poprirea pe conturi și urmărirea chiar și a altor persoane de la care debitorul ar avea de încasat sume de bani. Prin urmare, legea a comservat acest drept al tuturor debitorilor de a se adresa instanței de judecată chiar și cu o cerere de VERIFICARE efectivă a executării silite, nu neapărat cu identifcarea de la bun început a unor motive punctuale. În condițiile în care însăși încuviințarea executării silite este dată fără a fi pusă în contradictoriu părerea părților, atunci orice debitor are posibilitatea pentru legalitatea executării silite să se adreseze instanței de judecată”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here