CALAMITATE! Autoritățile locale, nepregătite în caz de cutremur, spune Curtea de Conturi! ISU nu știe nici măcar să împartă apă pentru sinistrați

 

cutremur
Doamne, ferește de un cutremur precum cel din 1977

Autoritățile locale nu știu cum să acționeze în cazul unui cutremur- nu au planuri, hărți, iar programul informatic care ar trebui să conțină referitoare la pericolele iminente a fost achiziționat degeaba. Un raport al Curții de Conturi, finalizat recent, arată cât de prost a fost gestionat programul privind  consolidarea imobilelor cu risc seismic: lucrări scumpe, de mântuială, făcute într-un timp foarte lung.

Dacă mâine s-ar produce un cutremur similar cu cel din 1977 autoritățile locale și cei de la Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență nu ar ști nici măcar să împartă apa și alimentele sinistrațiilor.

Ce au constat inspectorii Curții de Conturi:

 • În perioada 2005 – 2013, au fost consolidate în Municipiul București, conform datelor furnizate de U.A.T.M.B., un număr de 36 de imobile, din care: 20 din surse proprii (cheltuielile fiind suportate de proprietari) și 16 prin Programul de consolidări finanțat de la bugetul de stat si bugetul local. Potrivit datelor puse la dispoziție, a rezultat că celor 36 imobile le corespund un număr de 795 de apartamente, respectiv o arie desfășurată de 88.475 m2;
 • Suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de consolidare a fost modificată în toate cazurile, în final ajungându-se la o majorare de peste 40% față de valoarea inițială, aceasta fiind caracterizată ca nesatisfăcătoare;
 • Referitor la imobilele consolidate prin Program, şapte dintre acestea au fost finalizate în perioada 2003-2007, iar pentru restul de nouă imobile finalizarea lucrărilor s-a realizat în perioada 2007-2013. În prezent, sunt în curs de execuţie lucrări la patru clădiri, dintre care pentru două imobile recepția la terminarea lucrărilor a fost programată în ianuarie 2014;
 • Ritmul de realizare a consolidării imobilelor este extrem de lent, de aproximativ 1,2 imobile/an. Astfel, de la demararea Programului în Municipiul București (în anul 2000) și până la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate doar 16 imobile din cele 190 expertizate tehnic și încadrate in clasa de risc seismic I – pericol public, respectiv 8,4%. În consecință, menținerea ritmului de realizare a Programului va conduce la finalizarea acestuia în aproximativ 154 de ani.cutremur
 • Lucrările de consolidare au fost executate în proporție de 87% cu finanțare din fonduri publice ,pentru cele 16 imobile consolidate prin Program. In perioada 2007 – 2010, finanțarea lucrărilor de consolidare a fost realizată, în principal, din transferuri de la bugetul de stat (peste 70%), iar în anul 2011 ponderea fondurilor alocate de la bugetul local a fost mai mare decât cea a fondurilor alocate de la bugetul de stat;
 • În contextul lipsei procedurilor interne pentru gestionarea donațiilor primite în caz de dezastru, nu se poate stabili dacă resursele primite au fost utilizate potrivit destinației stabilite și, ulterior, nu se poate realiza o analiză a impactului donațiilor asupra populației și a imobilelor afectate de dezastru;
 • Managementul entității s-a implicat în faza inițială de implementare (strategie și alocări bugetare), fapt care a condus la realizarea de pași importanți în dezvoltarea aplicației G.I.S. însă, în prezent, există întârzieri privind implementarea și utilizarea la capacitatea maximă a aplicației la nivelul tuturor direcțiilor din U.A.T.M.B.;
 • La data prezentului audit, aplicația G.I.S. nu conține toate informațiile referitoare la reţelele tehnico-edilitare existente, respectiv: aceste rețele nu sunt trasate pe harta aplicaţiei, nu sunt introduse în totalitate numere poştale, cu precădere în zonele nou construite; nu este actualizată baza de date cu informațiile care trebuie furnizate de celelalte instituții (primăriile de sector, administrațiile financiare, direcțiile de taxe și impozite, deținătorii de utilități etc.);
 • Cu toate că utilizatorii interni (salariați ai U.A.T.M.B.) apreciază că aplicaţia G.I.S. contribuie la îmbunătăţirea activităţii, în principal, datorită faptului că oferă informaţii actualizate și partajate între diferite direcţii ale U.A.T.M.B., totuși principala deficiență a aplicației constă în nepopularea acesteia cu baze de date (în prezent sunt introduse doar aproximativ 40% din informații);
 • Din cauza nepopulării bazelor de date cu toate informațiile necesare funcționării optime a aplicației G.I.S., nu se poate realiza analiza și evaluarea riscurilor în caz de 10;
 • Nu sunt evidențiate pe hărți pericolele cunoscute şi potenţialele surse de dezastru pentru a permite luarea unor decizii corecte și la timp şi elaborarea unor planuri mai eficiente.

 

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here