Din toamnă, elevii nu mai pot fi exmatriculaţi!

FOTO: Wokandapix/Pixabay.com
FOTO: Wokandapix/Pixabay.com

Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, potrivit unei noi modificări incluse în Regulamentul de organizare a școlilor, a anunțat Ministerul Educației. Măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

Regula intră în vigoare din 1 septembrie 2022 și va fi cuprinsă în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) , care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

CITEŞTE ŞI: Cîmpeanu, făcut praf: Generații de oameni mediocru pregătiți! Devin o masă de sclavi

„Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Doar la învăţământul liceal

Potrivit noilor modificări, exmatricularea elevilor va fi posibilă doar în cazul elevilor din învățământul postliceal.

„Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi (în cazul elevilor din învățământul postliceal), precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7, respectiv 8 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine””, potrivit noilor modificări.

Potrivit Ministerului Educației, alte modificări ce vor fi cuprise în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar sunt:

 • Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.
 • Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.
 • Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
 • Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.
 • Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).
 • Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.
 • Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.
  Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.
 • Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.
 • Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here