HALUCINANT. Profesorii care dau meditaţii trebuie să-şi cumpere casă de marcat

Școala începe pe 9 septembrie

Profesorii care dau meditaţii sunt obligaţi să se înregistreze la Registrul Comerţului, să depună declaraţii fiscale şi să plătească impozitele aferente, dar şi să utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din meditaţii acordate în particular de persoanele fizice a fost publicat vineri pe site-ul ANAF. Printre principalele prevederi se numără: Înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării În cazul în care persoanele fizice intenţionează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditaţii, au obligaţia de a se înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de a solicita autorizarea funcţionării. Depunerea Declaraţiei unice Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declaraţia unică

În declaraţia unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii îşi exercita şi opţiunea privind determinarea venitului net anual:

Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

În cazul în care venitul net anual din activităţi independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfăşurării activităţii. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit. Normele anuale de venit sunt disponibile pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea ” Asistenţă contribuabili”. Astfel, ANAF exemplifică situaţia în care o persoană fizică îşi începe activitatea la data de 01.01.2022 şi va desfăşura această activitate, în mod continuu, până la finele 1 Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfăşurare a activităţii. Norma anuală de venit, publicată pe site-ul ANAF, este în cuantum de 27.600 lei. Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 2.760 lei (27.600 lei x 10% = 2.760 lei).

Norma de venit

Dacă activitatea se desfăşoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activităţii se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfăşurat activitatea respectivă. În cazul în care o persoană fizică desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii) venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi. În situaţia în care persoana fizică desfăşoară o activitate inclusă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice asupra normelor anuale de venit. Coeficienţii de corecţie sunt menţionaţi în cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe site-ul ANAF. Exemplu: O persoană fizică îşi începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfăşura în mod continuu până la finele anului. Norma anuală de venit este de 27.600 lei.

Cota de 10%

Contribuabilul este şi salariat, cu normă întreagă, caz în care beneficiază de reducerea normei de venit potrivit coeficienţilor de corecţie, în cotă de 50%. Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare se va calcula astfel: 27.600 lei x 50% = 13.800 lei (venitul net anual recalculat) Impozitul pe venit aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net annual recalculat, astfel: 13.800 lei x 10% = 1.380 lei (impozit)

În situaţia în care contribuabilul care obţine venituri din activităţi independente încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, acesta are obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.