BUCUREȘTI: Cum lasă Clotilde Armand 15.000 de familii fără apă caldă. De ce tace primarul?

Directorul general al SC CET GRIVIȚA SRL, Radu Curcan, a explicat, într-un interviu pentru București FM, cum de a ajuns societatea aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în pragul sistării furnizării gazelor naturale, iar cei 91 de salariați ai acesteia în pragul șomajului tehnic.

Potrivit șefului de la CET GRIVIȚA, de la finele lui aprilie, Compania Municipală Termoenergetica, care este beneficiarul contractual al agentului termic produs de către CET Grivița, nu și-a mai achitat facturile. CET Grivița a acționat în justiție pentru recuperarea sumelor datorate de la Termoenergetica, potrivit lui Radu Curcan.

La rândul său, însă, Termoenergetica are de recuperat de la Primăria Capitalei o sumă de peste 400 de milioane de lei. Operatorul de termoficare are o datorie dublă față de principalul furnizor de energie termică, ELCEN. Asta deoarece Termoenergetica a înregistrat pierderi financiare ca urmare a ajustării cu întârziere a tarifului la gigacalorie, în condițiile exploziei prețului de producție al acesteia, după cum a explicat directorul general al Termoenergetica, Claudiu Crețu.

„Din păcate, în acest moment, încă sunt datorii. (…) Datoria, la momentul de față, este undeva la 400 și ceva de milioane. (…) Datoria este dublă la ELCEN pentru că Termoenergetica, din cauza decalajelor privind tariful, acumulează și pierderi. Conform legii, aceste pierderi trebuie acoperite, într-un final, tot de către Primăria Municipiului București. Deci, pentru a putea plăti la ELCEN întreaga sumă, evident că singura sursă este Primăria Municipiului București. (…) Pentru că noi suntem cu insolvența ciocăne la ușă”, explica directorul general al CMTEB, Claudiu Crețu.

La această situație s-a adăugat explozia prețului la gaze naturale – pe care CET Grivița le cumpără la prețul pieței, nu la un preț plafonat, asemenea ELCEN, în timp ce trebuie să vândă energia termică produsă la un preț impus de către ANRE.

În sertarul primarului din 7 februrie

Cu toate aceste dificultăți, prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, înaintat Primăriei Sectorului 1, pentru a fi supus dezbaterii și adoptării de către Consiliul Local din Banu Manta, CET Grivița prevăzuse o sumă importantă menită a servi drept capital de lucru, un tampon financiar necesar pentru a putea achita facturile la gaze.

Numai că, deși depus la primăria lui Clotilde Armand din data de 7 februarie 2022, bugetul CET Grivița nu a fost pus pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 1, a explicat pentru București FM directorul general al CET GRIVIȚA SRL.

„Aproximativ din acea perioadă (… luna aprilie n.r.), au existat întârzieri la plata facturilor de la singurul nostru client de energie termică, lucru care ne-a afectat fluxul de numerar. Și care ne-a pus în imposibilitatea de a ne achita facturile de gaze.

Am întreprins acțiuni, inclusiv în justiție, împotriva Termoenergetica, pentru recuperarea sumelor care ne sunt datorate dar, pe lângă acest lucru – așteptându-ne la aceste perturbări pe piața de energie, care au fost extrem de multe anul acesta, ne-am pregătit din timp, prin elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli ce prevedea o sumă importantă, care să fie folosită ca tampon de cash pentru astfel de situații. Și care să ne permită să avem o atitudine corectă, așa cum a fost întotdeauna, față de furnizorii noștri, să ne desfășurăm activitatea.

Din păcate, această sumă, pe care noi am prevăzut-o, există doar pe o hârtie despre care nu se mai știe nimic de foarte multe luni de zile și care se află blocată la Primăria Sectorului 1, pentru a fi introdusă pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea aprobării. Noi avem cele necesare, în această hotărâre de consiliu local, pentru a ne putea desfășura activitatea și a nu pune în pericol confortul cetățenilor, care, de altfel, sunt și proprietarii societății noastre.

Soluția este ca Primăria Sectorului 1 să introducă acest proiect de hotărâre a consiliului local pe ordinea de zi, să nu ne mai blocheze. Adică să respecte legea.

Noi am depus bugetul de venituri și cheltuieli, în acest sens, încă din luna februarie, de la începutul lunii februarie. Acum suntem aproape în luna august, deja deci avem o depășire de aproape șase luni a prerogativelor legale ale Primăriei Sectorului 1.

Nu pot să nu observ că există un blocaj, care este independent de voința celor 91 de salariați, care lucrează aici și care sunt, acum, puși în pericol. Și suntem în poziția ingrată de a ne face griji pentru ziua de mâine.

(…) Consecința este că un număr de aproximativ 15 mii de familii, nu de bucureșteni, 15 mii de familii, în principal din Sectorul 1 al Capitalei, vor putea întâmpina dificultăți în primirea de energie termică, respectiv apă caldă menajeră”, a declarat Radu Curcan pentru București FM.

Cât privește Consiliul Local al Sectorului 1, potrivit viceprimarului liberal Ramona Porumb, acesta așteaptă, încă din luna februarie, ca Executivul Primăriei din Banu Manta să introducă pe ordinea de zi proiectele de hotărâre privind CET GRIVIȚA.

Iată ce se spune într-un răspuns pe care viceprimarul liberal Ramona Porumb l-a remis cu maximă transparență și celeritate la o solicitare București FM:

„Stimate domnule Mircea Apostolescu,

În baza solicitării dumneavoastră adresată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunic următoarele:

1. Când a fost trimis către Primăria Sectorului 1 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC CET GRIVIȚA SRL?

SC CET GRIVIȚA SRL a înaintat spre aprobare, cu nr.148/07.02.2022, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2022 către Sectorul 1 al Municipiului București unde a fost înregistrat cu nr. 6701/07.02.2022.

Pentru corecta dumneavoastră informare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, dispune: ”Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”.

2. Când a fost transmisă către Primăria Sectorului 1 solicitarea SC CET GRIVIȚA SRL de majorare a capitalului social?

La data de 13.04.2022, în vederea obținerii majorării de capital aprobate, reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET GRIVIȚA SRL au depus proiectul de hotărâre de consiliu privind majorarea capitalului social al societății, înregistrat cu nr. K2-074. Suma necesară majorării de capital a societății a fost prevăzută în Bugetul general centralizat al subunității administrativ-teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea nr. 40/01.04.2022 a Consiliului Local al Sectorului 1.

3. De ce nu au fost acestea supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1?

Potrivit prevederilor art.136 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primarul are obligația ca în termenul prevăzut la alin.(5), dar nu mai târziu de 30 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, de a nominaliza compartimentele de resort și comisiile de specialitate în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor art. 136 alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”.

Potrivit art. 136 alin. (8) Proiectele de hotarare de Consiliul Local pot face obiectul dezbaterilor doar daca sunt insotite de: referat de aprobare, referatele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Motivul principal pentru care cele 2 proiecte nu au fost supuse dezbaterii Consiliului Local Sector 1 este faptul că, nici până în prezent, primarul Sectorului 1 nu a nominalizat compartimentele de resort și comisiile de specialitate prevăzute la art. 136 alin. (3).

4. Când vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 Bugetul de venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și solicitarea de majorare de capital social al SC CET GRIVIȚA SRL?

Această informație excede competențele mele, așa cum am explicat în răspunsul formulat la întrebarea nr. 3, Primarul (împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale) este singurul care poate face nominalizarea compartimentelor de resort, procedura absolut obligatorie pentru ca cele 2 proiecte să obțină rapoartele și avize obligatorii, prevăzute la art. 136 alin. (8) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și astfel să poată fi introduse pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu.

5. Ce se întâmplă, de la 1 august, dacă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și solicitarea de majorare a capitalului social al SC CET GRIVIȚA nu vor fi adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 1?

Așa cum se prevede în Comunicatul de presă a SC CET GRIVIȚA SRL nr. 852 din 25 iulie 2022, începând cu data de 01.08.2022, SC CET GRIVIȚA SRL nu mai poate livra agent termic către populație, agent termic care asigură apa caldă pentru 15.000 apartamente, întrucât disponibilitățile din cont sunt insuficiente pentru a putea achita facturile scadente către Engie (furnizorul de gaze naturale – materia primă pentru SC CET GRIVIȚA SRL), primind în acest sens o notificare.

Vă mulțumesc pentru interesul acordat și vă stau la dispoziție, oricând, și pe alte domenii de interes.

Toate gândurile bune,

Ramona PORUMB

Viceprimar Sector 1 al Municipiului București”

București FM a remis aceeași solicitare de presă și compartimentului de relații publice al Primăriei Sectorului 1, dar, până în momentul publicării acestui material, nu a primit niciun răspuns.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.