Noul Cod Administrativ. Cum poți să concesionezi un spațiu de la stat?

Noul Cod Administrativ

Noul Cod Administrativ al României reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare pentru specialiștii din domeniul juridic. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să alerge prin mai multe legi pentru a rezolva problema juridică a clientului în relația cu Statul Român și organele administrației, ci vor face trimitere direct către acest nou cod.

Noul Cod Administrativ prevede că obiectul unui drept de concesiune îl poate reprezenta un teren sau un imobil ori un alt bun ce prin lege sau natura lui poate fi exploatat în vederea culegerii de fructe, conform art. 302 Cod Administrativ, notează indrumari-juridice.eu.

Cocedentul și concesionarul sunt cei doi termeni care se regăsesc în contractele de concesiune și anume cel care urmează să ia în concesiune și concendentul, unitatea de stat ce transmite acest drept de folosință.

Avocatul Adrian Cuculis atrage atenția că bunurile luate în concesiune nu pot fi subconcesionate, adică leguitorul prin Codul Administrativ nu doar că limitează specula, ci o și interzice.

Noul Cod Administrativ. Durata concesiunii

Noul Cod Administrativ, clauze abuzive referitoare la riscul valutar ANRP risc valutar
Avocatul Adrian Cuculis

„Maximul duratei pentru care se poate încheia un contract de concesiune este de 49 de ani și el desigur se va putea prelungi pe încă 49 de ani”, explică Adrian Cuculis.

„Puteți de asemenea contesta valoarea prețului stabilit de către cocendent în condițiile în care nu respectă dispozițiile legale. Leguitorul arată în art. 307 punctul 5, care sunt criteriile în urmă cărora se va stabili redevență și ele sunt următoarele:

proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar; valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;

corelarea redevenței cu durata concesiunii”, mai arată specialistul.

Cum se ajunge la concesionarea bunurilor din patrimoniul statului

În mod normal propunerea de concesionare trebuie să vină din partea autorității de stat, însă legea arată că inițiativa poate să vină și din partea concesionarului, în condițiile în care această inițiativa este însușită și de către autoritatea de stat.

„Dacă doriți concesionarea unui bun trebuie să formulați o oferta serioasă, fermă cu obiectul concesiunii, planul de afaceri aferent și să aibă în spate și un fundament financiar solid. Inițiativa concesionarii trebuie să aibă la baza în mod obligatoriu și un studiu de oportunitate. Nu uitați că până la concesiune trebuie elaborat de către autoritatea de stat și caietul de sarcini pe care trebuie să-l îndeplinească cel care dorește să ia în concesiune un bun de la stat”, arată avocatul Adrian Cuculis.

Principiile atribuirii contractului de concesiune

Concesionarea bunurilor trebuie să respecte în principal transparență, tratamentul egal, proporționalitatea, nediscriminarea și libera concurență.

Concesionarea unui bun proprietatea statului se face prin licitație publică. „Prin licitație înțelegem publicarea în Monitorul Oficial a unui anunț dar și într-un ziar de largă răspândire națională, pe pagină de internet ori prin alte medii clare, denumite canale publice de telecomunicații. Anunțul aferent concesiunii se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către cocedent și trebuie să cuprindă un minim de elemente după cum urmează: informații generale privind cocedentul; informații generale referitoare la concesiune; informații privind documentația de atribuire, cum ar fi data limită pentru solicitare, modalități prin care persoanele pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

informații privind oferta; data și locul ședinței publice; instanța competență în soluționarea litigiilor apărute și dată trasnimterii anunțului de licitație către insituțiile abilitate”, precizează avocatul.

Toată procedura este una publică și poate fi consultată de către oricine dorește să atace în instanța procedura de atribuire în concesiune a unui bun al statului.

Evident câștigător va fi cel care îndeplinește condițiile ofertei și oferă prețul cel mai mare.

Procedura în sine de atribuire este mult mai complicată și necesită atenție la detaliile caietului de sarcini și procedura în sine de atribuire este una care dacă nu este făcută fără greșeală, poate ajunge să fie desfințată în instanța de judecată, mai arată avocatul Adrian Cuculis.

LĂSAȚI UN MESAJ