Condiții mai stricte pentru angajările la stat

Angajări la stat
Condiții mai stricte pentru angajările la stat

Posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate conform principiului – la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat, se arată în proiectul de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finanţelor.

În prezent, principiul de ocupare a posturilor la stat este unu la doi.

„După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: <<unu la trei>> din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Totodată, proiectul propune reducerea cu 50% a numărului total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlaltor instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

De asemenea, va fi suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, iar pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei se continuă procedurile de ocupare a acestora. Excepţie de la această regulă vor face personalul didactic de predare, personalul medico-sanitar, poliţiştii şi absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii.

„Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru: ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare; ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar; posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019; posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii”, se arată în proiect.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here