BREAKING Se suspendă licitația pentru tramvaie noi în București. Un producător a contestat caietul de sarcini

tramvaie noi în București tramvaie noi la Craiova tramvaie noi pentru Brăila se suspendă licitația pentru tramvaie tramvaie noi în București Primăria Capitalei cumpără tramvaie

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația formulată de un producător de material rulant împotriva documentației de atribuire și a decis că se suspendă licitația pentru tramvaie noi în București.

Astfel, se solicită Primăriei Municipiului București (PMB) să modifice termenul restrictiv de 45 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor până la care ofertanții au dreptul să solicite clarificări și, pe cale de consecință, să permită adresarea clarificărilor de către ofertanți până cu 20 – 25 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât demersul de clarificare a documentației de atribuire să fie unul util, informează Club Feroviar că se suspendă licitația pentru tramvaie.

Contestatarul solicită PMB să prelungească termenul restrictiv de livrare din primul an contractual, stabilit în prezent ca fiind de nouă luni de la semnarea contractului, respectiv termenul de omologare, stabilit în prezent că fiind de trei luni de la livrare.  Se dorește și înlocuirea pragului minim valoric de 28.000.000 de lei, permisiv și lipsit de orice relevanță, impus pentru experiență similară, cu un prag superior, care să reflecte capacitatea efectivă a operatorilor economici de a execută un contract de achiziție publică a cărui valoare (estimată la suma de 845.687.394 lei) și complexitate sunt mult superioare celei rezultate din experiență astfel impusă participanților.

Se suspendă licitația pentru tramvaie. Termenele de livrare, considerate prea strânse

De asemenea, compania care a depus contestația este de părere că termenele de livrare impuse prin graficul de livrare al tramvaielor sunt nejustificat de scurte.

Graficul de livrare minim, solicitat de PMB, prevede că în primul an de contract va fi livrat un tramvai, în al doilea și al treilea an vor fi livrate câte 48 de tramvaie, iar în ultimul an de contract urmează a fi livrate trei tramvaie. În plus, contestatarul consideră că punctul critic este reprezentat, în esență, de faptul că ofertantul desemnat câștigător trebuie să livreze primul tramvai în maximum nouă luni de la semnarea contractului și să îl omologheze, pe cheltuiala sa, în maximum trei luni de la livrare,în caz contrar, contractul va fi reziliat.

Termenele de livrare și omologare sunt extrem de scurte în raport de specificațiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească tramvaiele. “Tramvaiele care urmează a fi livrate în cadrul contractului nu sunt standard ci urmează a fi configurate în concret în raport de cerințele tehnice impuse de către Primăria Municipiului București, prin Caietul de sarcini, ceea ce, desigur, implică un interval de timp semnificativ mai mare pentru construcție și configurare; producția și configurarea tramvaielor, în manieră impusă prin documentație, face, practic, imposibil de respectat, temenele de livrare și omologare”, susține compania care a depus contestația.

Contestatarul își argumentează critică prin câteva extrase de referință din care rezultă că “niciunde în Europa nu se solicita livrarea și omologarea unui tramvai în doar 12 luni, acest termen (pentru livrare și omologare) fiind de obicei de doi – trei ani.”

Contestatarul este de părere ca termenul de livrare și omologare să fie extins la minimum doi ani pentru primul tramvai, astfel încât primul tramvai să fie livrat într-un termen de doi ani și omologat într-un termen de un an calculat de la data livrării.

Primăria Municipiului București, în răspunsul formulat către CNSC consideră că solicitarea privind suspendarea procedurii de achiziție publică este neîntemeiată și învederează că societatea contestatoare nu aduce, în susținerea cererii sale, justificarea motivelor pentru care s-ar impune suspendarea procedurii. PMB a susținut că „ca o eventuală suspendare ar avea consecințe negative pentru București, prin lezarea interesului public, ținând cont că așteptările și nevoile actuale și imediate de a dezvolta și moderniza serviciul de transport public în comun sunt stringente, iar oportunitatea de a materializă acest deziderat, într-un timp cât mai scurt, reprezintă un obiectiv major”.

După analizarea atât a contestației depuse de către producătorul de material rulant cât și a răspunsului primit de la PMB, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat că “prin criticile formulate împotrivă documentației de licitație a fost creață o îndoială evidentă cu privire la legalitatea unora dintre aspectele criticate, ceea ce ar putea răsturna prezumția de legalitate de care se bucură orice act administrativ”.

În consecință, CNSC a decis că se suspendă licitația pentru tramvaie până la soluționarea contestației.

LĂSAȚI UN MESAJ