Încă șase foști sau actuali aleși locali au fost găsiți de ANI în incompatibilitate și conflict de interese

medici în incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a șase foști sau actuali aleşi locali.

  1. APOSTU DUMITRU TĂNASE, Viceprimar al comunei Stăneşti, Judeţul Gorj

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 23 iunie 2016 deţine şi exercită simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de persoană fizică autorizată – Apostu-Dumitru Tănase Persoană Fizică Autorizată. De asemenea, în perioada 23 iunie – 08 noiembrie 2016, simultan cu funcţia de viceprimar a deţinut şi funcţiile de administrator şi curator special al S.C. Miobety Com S.R.L.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

  1. RUJAN LALESCU MEILĂ, fost Viceprimar al comunei Cornea, Judeţul Caraş-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 iulie 2012 – 21 noiembrie 2015 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică ‘Lalescu Rujan Meilă Persoană Fizică Autorizată’, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) şi ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

  1. ILIE MIHĂIŢĂ ALIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ştiubieni, Judeţul Botoşani

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a votat Hotărârea privind aprobarea organizării, administrării şi exploatării păşunilor aflate în domeniul public al comunei Ştiubieni, având un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, prin semnarea ulterioară a Contractului de închiriere pentru suprafeţe de pajişti aflate în domeniul public al comunei, încheiat între Comuna Ştiubieni şi Ilie Mihăiţă Alin Întreprindere Individuală.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.

  1. BENCHEA IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliul Local al comunei Oţeleni, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 şi 2016 – 2020), Benchea Ion Întreprindere Individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de titular întreprindere individuală, a încheiat cu Primăria comunei Oţeleni un contract de prestări servicii în valoare totală de 28.451,25 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90 şi art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

  1. CIOBANU OCTAVIAN ANDREI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 22 iunie 2016 deţine simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

  1. MATIŞ TRAIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Rîşca, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 august 2016 – 30 mai 2017 a deţinut simultan cu funcţia de consilier local şi pe cea de consilier al primarului, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîşca, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. APOSTU DUMITRU TĂNASE, RUJAN LALESCU MEILĂ şi MATIŞ TRAIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here