TOP 12 beneficii ale colectării selective. Ghid întocmit de Salubrizare Sector 5

FOTO: manfredrichter/Pixabay.com
FOTO: manfredrichter/Pixabay.com

Compania de salubrizare a Primăriei Sectorului 5 a întocmit un ghid în ceea ce privește colectarea selectivă. Salubrizare Sector 5 transmite că încurajează colectarea selectivă a deșeurilor și asigură recipiente pentru precolectare (eurocontainere, europuble sau saci).

Colectarea deșeurilor reciclabile de la gospodăriile individuale se efectuează cu frecvență de o colectare la interval de două săptămâni. Colectarea deșeurilor reciclabile de la asociațiile de locatari/proprietari și agenți economici se efectuază conform contractului.

Beneficiile colectării selective:

• Economisim materie prima și energie;
• Reducem poluarea aerului și a apei;
• Îmbunătățim condițiile de igienă urbană;
• Reducem costul de producție al ambalajelor;
• Reducem cantitățile de deșeuri ce ajung la depozit;
• Se diminuează semnificativ costurile și protejăm natură;
• Se evită amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare;
• Ajutăți la conservarea resurselor naturale ale pământului;
• Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă;
• Se reduce poluarea poluanți din aer, apă și sol, precum și a mediului înconjurător;
• Se reduce consumul de energie și se conservă resursele naturale;
• Ajută la menținerea unui mediu mai curat.

Cum depozităm deșeurile

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 dau și câteva sfaturi în ceea ce privește modalitate în care trebuie depozitate deșurile.

• Deșeurile menajere (nereciclabile) – care reprezintă toate deșeurile care nu se pot recicla (ex. resturi alimentare, coji de fructe și legume, etc). Încă nu s-a stabilit o culoare oficială pentru acest tip de deșeuri.
• Plastic & Metal (Deșeu ambalaje din plastic 15 01 02)- în această categorie intră toate obiectele din plastic și metal care se pot recicla (ex. cutii și diverse recipiente, pet-uri, jucării, piese de la aparate stricate, doze de bere și de sucuri, piese metalice diverse, etc). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este GALBEN.
• Hârtie (Deșeu ambalaje din hârtie-carton 15 01 01)- toate obiectele din hârtie care se pot recicla (ex. caiete, foi de hârtie imprimate/neimprimate, maculatură, ziare, reviste, cutii carton, etc. Acestea nu trebuie să fie întregi, trebuie doar să fie realizate din hârtie). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este ALBASTRU.
• Sticlă (Deșeu ambalaje din sticlă 15 01 07) – sunt toate obiectele din sticlă care se pot recicla (ex. sticle băutură, borcane, geamuri, etc. Acestea nu trebuie să fie neapărat întregi, trebuie doar să fie realizate din sticlă). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este VERDE.

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor este o obligație legală majoră pe care marea majoritate a societăților comerciale nu o cunosc. Începând cu 28 iunie 2016 au intrat în vigoare OUG nr.38 și OUG nr.39 care modifică legislația care reglementează gestionarea deșeurilor, în contextul în care Romnia riscă penalități substanțiale datorită nerespectării targetului stabilit de către Uniunea Europeană.

Aceste noi modificări legislative privind colectarea și gestionaea deșeurilor afectează orice angajator, iar legea Nr.211/ 2011 stabilește obligațiile legale pentru orice producător sau deținător de deșeuri.

Dacă desfășurați o activitate curată care nu produce deșeuri, ar trebui să știți următoarele:

• Deșeu – este reprezentat de orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;
• Producător de deșeuri – este reprezentat de către orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;
Ca producător sau deținător de deșeuri, aveți obligația de a:
• va numi un responsabil cu managementul deșeurilor, instruit în acest sens (în caz contrar este prevăzută o amendă amendă cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
• clasifica deșeurile pe care le produceți, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda prevăzută pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
• colectează separat deșeurile din hârtie, metal, plastic și sticla (amenda pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 20.000-40.000 de lei);
• menține evidența lunară a deșeurilor (chiar dacă aceasta este pe zero) și să depuneți un raport anual cetralizator la Agentia de Prptecție a Mediului de care aparțineți.
Fiecare instituție publică sau operator economic are îndatorirea de a desemna un responsabilul din cadrul societății care să fie însărcinat cu managementului deșeurilor. Acesta are obligația de a întocmi mai multe tipuri de raportări care țin de protecția mediului, în funcție de specificul activității prestate:
• Registrul de Evidență a Gestiunii Deșeurilor;
• Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, subsțante toxice și periculoase, poluanți în aer, apa și sol.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here