Sectorul 4 se pregătește de ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Cât va costa „distracția”

Primăria Constanța ridică mașinile parcate neregulamentar

Primăria Sectorului 4 a pus în dezbatere publică regulamentul care stabilește condițiile pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe partea carosabilă.

Potrivit documentului, această activitate ar urmă să fie prestată de Poliția Locală Sector 4, iar pentru recuperarea mașinii șoferii trebuie să plătească 150 lei (taxa de ridicare și transport). Nu se percepe taxă de depozitare. Regulamentul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local și va intra în vigoare după adoptare.

La Oradea și Cluj Napoca are loc ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, iar orașul Buzău are în dezbatere un regulament în acest sens.

Poriectul de regulament privind ridicarea mașinilor parcate neregulamentar prevede, în esență, următoarele:

– Constatarea staționării neregulamentare pe partea carosabilă din Sectorul 4 al Municipiului București se efectuează conform legii, de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4.

– Operațiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea în spațiul special amenajat și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabila din Sectorul 4, se efectuează de către personalul specializat din cadrul Biroului Ridicări Auto al Direcției Generală de Poliție Locală Sector 4.

– Aceste operațiuni se pot realiză numai pe baza Dispoziției scrise de ridicare întocmită de către polițistul Iocal al Direcției Circulație Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4.

– După întocmirea Dispoziției scrise de ridicare se va completă a Notă de constatare de către un lucrător specializat din cadrul Biroului Ridicări Auto a Direcției Generală de Poliție Locală Sector 4 care va fi semnată și de către polițistul local din cadrul Direcției Circulație Rutieră a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4.

– În cuprinsul Notei de constatare, se va imortaliza în format digital foto, din patru unghiuri diferite, starea vehiculului staționat.

– În cazul în care proprietarullutilizatorul/deținătorul legal al autovehiculului ridicat refuză să achite taxa pentru ridicarea și transportul acestuia, bunul va rămâne în depozitul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4.

– Perioada maximă de depozitare este de un an. În situațiile în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului depozitat nu se prezintă în acest termen pentru ridicare, agenții constatatori din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, împuterniciți de primarul Sectorului 4, vor trece la aplicarea procedurilor cuprinse în dispozițiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

– Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 răspunde, în mod direct față de proprietarii/deținătorii legali ai vehiculelor ridicate, peatru eventualele daune produse acestora, doar că urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

– Cuantumul maximal al tarifelor aferente operațiunilor de ridicare și transport este după cum urmează :

  1. a) pentru ridicatul și transportul autovehiculului staționat neregulamentar se percepe o taxa de 150 lei;

-pentru ridicarea autovehiculului staționat neregulamentar se percepe o taxa de 75 lei;

– pentru depozitarea autovehiculului staționat neregulamentar nu se percepe nici o taxa, cu excepția situației când durată de depozitare depășește 2 luni de la data depozitării, atunci percepându-se un tarif de 15 lei/zi de staționare/autovehicul.

– Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicări i și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare (75 de lei), iar în cazul în care se refuză achitarea acestui tarif, se continuă transportul autovehiculului ridicat la locul de depozitare.

LĂSAȚI UN MESAJ