Proiect cu măsuri anticorupție pentru întărirea capacității administrative, în Sectorul 5

Sectorul 5

Sectorului 5 al Capitalei a anunțat marți că a demarat proiectul „Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție”.

Potrivit Primăriei Sectorului 5, proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 414.834,00 lei, din care 331,867.20 lei este contribuția Uniunii Europene, 74,670.12 lei contribuția din Bugetul Național și 8,296.68 lei contribuția Sectorului 5.

„Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative a instituţiei prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, creşterea transparenţei în procesului decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali”, precizează edilii.

Grupul țintă al proiectului este compus din personalul de conducere si de execuție din aparatul propriu al instituției și ai unităților subordonate, precum și din aleși locali. Totalul beneficiarilor direcți este de 30 persoane (persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenția proiectului).

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată.

Instruirea managementului, respectiv al personalului de execuție, asigură premisele îndeplinirii măsurilor de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de SNA. Persoanele din grupul țintă vor colabora cu managementul proiectului pentru realizarea în bune condiții a tuturor prevederilor și indicatorilor proiectului. De asemenea, grupul țintă va colabora cu lectorii modulelor de instruire și cu furnizorii de servicii de consultanță pentru implementarea în practica curentă a cerințelor anticorupție în mod corect și eficient.

Modulul de instruire va include o secțiune privind dezvoltarea durabilă – măsuri privind importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice, respectiv o secțiune cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – măsuri privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără: grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției şi a indicatorilor de evaluare în autoritățile şi instituțiile publice; conştientizarea corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.