Programul Cu apele curate: Dunărea transportă zilnic în Marea Neagră 4,2 tone de plastic

Programul cu apele curate

Fluviul Dunărea transportă zilnic în Marea Neagră 4,2 tone de plastic, echivalentul a 1.533 tone pe an, potrivit Asociaţiei MaiMultVerde.

Asociația a lansat Programul Cu apele curate, un apel la implicare în combaterea şi prevenirea poluării cu plastic a apelor Dunării, adresat membrilor comunităţilor şi autorităţilor publice din localităţile dunărene.

Programul se subscrie campaniei Beat Plastic Pollution lansate de UN Environment de Ziua Internaţională a Mediului în anul 2018, Agendei Europene 2030 şi Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă promovate de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).

În cadrul acţiunilor organizate de MaiMultVerde, voluntarii au colectat peste 350 tone de plastic din zone naturale (păduri, albii de râu sau trasee turistice). Proiectele au vizat şi autorităţile publice centrale şii locale, prin activităţi specifice de advocacy menite să contribuie la îmbunătăţirea politicilor publice în domeniu.

Ce cuprinde programul Cu apele curate

Programul cuprinde acţiuni de igienizare a malurilor Dunării, organizate în perioada 5 iunie (Ziua Internaţională a Mediului) şi 29 iunie (Ziua Dunării), urmate în perioada iulie – septembrie de etapa de identificare şi implementare a soluţiilor de prevenire a poluării cu plastic a apelor fluviului: dezvoltarea infrastructurii de colectare, activităţi educative, de informare şi de organizare comunitară, adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor.

Acţiunile de ecologizare urmează a fi puse în practică de către voluntari şi membri ai comunităţilor din Tulcea, Brăila, Galaţi, Cernavodă, Călăraşi, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Olteniţa şi Drobeta-Turnu Severin, în parteneriat cu autorităţile locale şi Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Pentru finalul anului este prevăzută evaluarea şi revizuirea politicilor publice privind gestiunea deşeurilor din plastic, protejarea apelor şi educaţia pentru mediu cu implicarea autorităţilor române: Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei, Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDD).

Iniţiatorii programului Cu apele curate vizează colaborarea cu instituţii europene şi globale, precum Comisia Internaţională pentru Protecţia Dunării (ICPDR), UN Water şi UN Environment, în contextul în care studiile relevă că poluarea cu plastic a oceanului planetar reprezintă una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global, estimările fiind că, până în anul 2050, este posibil să avem în ape mai mult plastic decât peşte.

Programul este derulat la initiaţiva Lidl Romania şi MaiMultVerde, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe), One World România la Şcoală şi Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) şi vine în contextul în care, conform celui mai recent studiu, Dunărea transportă zilnic în Marea Neagră 4,2 tone de plastic (1.533 tone/an).

Asociaţia MaiMultVerde implementează, începând cu anul 2008, proiecte de protecţia mediului în acord cu misiunea sa de a construi o cultură a responsabilităţii şi voluntariatului pentru mediu în România. Unul dintre domeniile prioritare de acţiune îl constituie combaterea poluării cu plastic, asociaţia implementând în acest sens, de-a lungul anilor, o serie de proiecte şi campanii educative sub sloganuri ca „Există viaţă după colectare” sau „Deşeurile nu sunt gunoaie”.

Câte deșeuri se generează într-un an

În 2014, deșeurile totale generate în UE-28 de toate activitățile economice și de gospodării s-au ridicat la 2 503 milioane de tone; aceasta este cea mai mare cantitate înregistrată pentru UE-28 în perioada 2004-2014 (o serie de timp există numai pentru anii pari).

După cum era de așteptat, cantitatea totală de deșeuri generată este legată într-o anumită măsură de mărimea populației și de dimensiunea economică a unei țări. În Tabelul 1, cele mai mici state membre ale UE au raportat în general cele mai mici niveluri de generare de deșeuri, iar cele mai mari, cele mai ridicate niveluri. Cu toate acestea, în Bulgaria și România au fost generate cantități relativ mari de deșeuri, iar în Italia, o cantitate relativ mică.

Imaginea de mai jos indică ponderea diferitelor activități economice și a gospodăriilor în deșeurile totale generate în 2014. La nivelul UE-28, în 2014, construcțiile au contribuit cu 34,7 % din total, urmate de industria extractivă (28,2 %), industria prelucrătoare (10,2 %), apa și deșeurile (9,1 %) și gospodăriile (8,3 %); restul de 9,5 % au fost deșeuri generate de alte activități economice, în special serviciile (3,9 %) și energia (3,7 %).

Programul cu apele curate

Figura 2 prezintă o analiză a cantității de deșeuri generate într-o formă standardizată, în raport cu mărimea populației. Se pot vedea clar nivelurile ridicate de deșeuri generate în unele state membre ale UE mai mici, o valoare deosebit de mare fiind înregistrată în Bulgaria, unde, în medie, în 2014, au fost generate 24,9 tone de deșeuri pe cap de locuitor, de cinci ori media de 4,9 tone pe cap de locuitor înregistrată la nivelul UE-28.

Programul Cu apele curate

Câteva state membre cu un nivel deosebit de ridicat al deșeurilor generate pe cap de locuitor au raportat ponderi foarte mari de deșeuri provenite din industria extractivă, în timp ce în alte cazuri, construcțiile și demolările au contribuit deseori la o pondere ridicată. O mare parte a deșeurile provenite din industria extractivă și din construcții și demolări este clasificată ca reprezentând deșeuri minerale majore: analiza prezentată în Figura 2 diferențiază deșeurile minerale majore de alte tipuri de deșeuri. Aproape două treimi (64 % sau 3,2 tone pe cap de locuitor) din totalul deșeurilor generate în UE-28 în 2014 au fost deșeuri minerale majore.

 

LĂSAȚI UN MESAJ