Primăria Sectorului 4 construiește parcarea de la Spitalul Bagdasar Arseni. Se așteaptă acordul CGMB

Spitalul Bagdasar Arseni

Primăria Sectorului 4 și Spitalul Bagdasar Arseni intenționează să se  asocieze pentru finanțarea și realizarea în comun a parcării unității medicale de urgență.

În timp ce spitalul ar urma să pună la dispoziția primăriei, pe toată durata asocierii, terenul necesar realizării obiectivului de investiții, Consiliul Local al Sectorului 4 ar urma să asigure finanțarea obiectivului de investiții, toate acestea după aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4, beneficiile rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați în cadrul viitorului contract de asociere vor fi împărțite egal de către aceștia, până la amortizarea investiției, după scăderea costurilor aferente administrării și întreținerii.

Pentru a putea începe procedurile necesare finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local “Amenajare parcare Bagdasar-Arseni”, Consiliul Local Sector 4 va solicita acordul expres al Consiliului General al Municipiului București (CGMB), cu privire la asocierea Primăriei Sectorului 4 cu Spitalul Bagdasar Arseni. După obținerea avizului CGMB, cele două instituții vor încheia un contract de asociere în participație pe o durată de 10 ani, dar nu mai mică decât durata amortizării investiției. Documentul va stabili clar faptul că beneficiilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați vor fi de 50% – 50%.

De partea de contabilitate aferentă exploatării parcării se va ocupa, potrivit schiței de contract aprobată de Consiliul Local al Sectorului 4, spitalul, în calitate de asociat-administrator. “Zona Berceni este una din cele mai aglomerate din Sectorul 4 și locurile de parcare nu sunt niciodată suficiente. Pe Șoseaua Berceni, între Piața Sudului și Apărătorii Patriei sunt în curs de amenajare peste 400 de parcări în spic, mai există, în stadiu de proiect, o parcare etajată de 180 de locuri, iar o alta, tot etajată, de 400 de locuri este în curs de execuție la Piața Sudului. Sperăm ca și acest proiect propus de noi să aibă susținerea CGMB”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

În prezent, la Spitalul Bagdasar Arseni nu există spații de parcare amenajate.

LĂSAȚI UN MESAJ