Peste 1000 de deţinuţi şi-au exprimat în scris intenţia de a vota la alegerile locale

FOTO: TryJimmy/Pixabay
FOTO: TryJimmy/Pixabay

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunță că 1.092 de deţinuţi din cei 1.193 identificaţi cu drept de vot şi-au exprimat în scris intenţia de a vota la alegerile locale din 27 septembrie

Termenul limită pentru depunerea listelor nominale şi a cererilor, la secţia de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere, este  preziua votării, cel mai târziu la ora 20:00.

Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care au domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află penitenciarul sau locul de deţinere, iar în cazul municipiului Bucureşti, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere, votează prin intermediul urnei speciale.

Potrivit ANP, procedura care se aplică pentru ca persoanele aflate în detenţie să poată vota include: identificarea persoanelor private de libertate cu drept de vot şi informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; informarea persoanelor private de libertate cu drept de vot cu privire la necesitatea formulării cererilor privind exercitarea dreptului de vot; depunerea diligenţelor necesare eliberării actelor de identitate persoanelor cu drept de vot care nu posedă sau preschimbării celor al căror termen de valabilitate este expirat; depunerea listelor nominale, împreună cu cererile, la secţia de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere; stabilirea şi amenajarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unităţii, pentru amplasarea urnelor şi a cabinelor de vot, cu dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

În contextul pandemiei de COVID-19 vor fi luate măsuri speciale: pe durata votării persoanele private de libertate vor purta masca de protecţie respiratorie; înainte de înmânarea ştampilei de vot şi a cărţii de identitate, persoanele private de libertate vor primi mănuşi de unică folosinţă, care vor fi dezinfectate şi aruncate în recipiente special amenajate, dpă exercitarea dreptului de vot; va fi evitat contactul între deţinuţii care îşi exercită dreptul de vot, astfel că nu vor interacţiona deţinuţi cazaţi în secţii diferite.

Echipa biroului electoral al secţiei de votare, care se deplasează cu urna specială, şi eventualii supraveghetori şi observatori străini acreditaţi în acest scop vor fi supuşi triajului epidemiologic la intrarea în unitate şi vor completa chestionarul COVID-19. Purtarea echipamentului individual de protecţie este obligatorie din momentul accesului în unitate.

Pe toată durata desfăşurării procedurilor de votare, va fi respectată distanţarea fizică faţă de persoanele private de libertate şi faţă de personalul angajat al unităţii. 

 

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here