La pas prin Sectorul 5. Palatul Sinodal, o bijuterie de la începutul secolului XX

sectorul 5

În sectorul 5, în incinta Mănăstirii Antim, se află Palatul Sfântului Sinod, fondat în 1910, în timpul regelui Carol I. Lăcaș de cult, de istorie vrednică și mare cultură, aici a fost proclamată ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în1925.

Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” al sectorului 5, vă invită să vizitați nu numai Mănăstirea ci și acest frumos și istoric edificiu.

Înființarea Sfântului Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat fiinţă la 13 ani după Unirea Principatelor din 1859, prin Legea sinodală din 1872, când toţi episcopii ortodocşi care slujeau pe pământ românesc, în eparhiile Moldovei şi Ungrovlahiei, au fost chemaţi să alcătuiască Sfântul Sinod, sub preşedinţia mitropolitului Ungrovlahiei, care devenea mitropolit primat. În 1877 se făceau eforturi pentru constituirea, la Bucureşti, a unei Biblioteci a Sfântului Sinod. În 1895 s-a înfiinţat şi Consistoriul Superior Bisericesc, care se folosea de acelaşi sediu ca şi Sinodul. La început, întrunirile ierarhilor şi ale Consistoriului au avut loc în clădirile Bisericii Sfântul Dumitru, metoc al Episcopiei Buzăului, azi dispărute. De aici, Sinodul s-a mutat în casele de lângă paraclisul familiei Lahovary – Biserica Sapienţei, unde plătea chirie.

Incendiu devastator

În anul 1909, în noaptea de marţi spre miercuri (21-22 aprilie), a avut loc un incendiu, provocat de sistemul de încălzire care era învechit. Dintr-un raport (publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română”, an XXXIII, 1909, nr. 2, pp. 218-223) al preotului Ovidiu Musceleanu, directorul Cancelariei Sfântului Sinod, înaintat către mitropolitul primat, Athanasie Mironescu, aflăm că pagubele au fost însemnate. În foc au pierit, pe lângă mobilier, dosarele sesiunilor sinodale dintre anii 1872 şi 1909, ale sinoadelor din 1865 şi 1867, actele judecăţii mitropolitului Ghenadie Petrescu, 500 de volume, dintre care colecţia completă a revistei „Biserica Ortodoxă Română”, colecţii de legiuiri şi „Monitorul Oficial”, Biblii, diferite lucrări de religie sau de muzică bisericească aflate în manuscris, peste 30 de icoane înaintate Sfântului Sinod spre aprobare, la care se adaugă mai mult de alte 100 de icoane trimise de pictorul Costin Petrescu, tot spre avizare, diplome, tablouri, lucrări curente, corespondenţă, registre vechi de înregistrat acte, pergamentul scris cu ocazia sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir din 1906 etc.

Tomosul original, scris pe pergament, care marca Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, se afla, din fericire, la mitropolie, în casa de valori.

Biblioteca Sfântului Sinod, ocolită de incendiu

A scăpat de foc Biblioteca Sfântului Sinod, iar după stingerea incendiului, din moloz şi cenuşă, s-au mai recuperat „Condica Sfântă”, sigiliile Sinodului şi unele dosare, arse parţial. Cu toate acestea, Sfântul Sinod şi-a desfăşurat mai departe lucrările în acest local, intervenind, însă, la Ministerul Cultelor, pentru un sediu propriu.

Un nou sediu al Sinodului

În data de 4 mai 1909, Sfântul Sinod, sub preşedinţia mitropolitului primat, Athanasie Mironescu (1909-1911), a înaintat o cerere către Spiru Haret, ministrul Cultelor (1907-1910). Solicitarea a fost aprobată. S-a hotărât construirea unui palat al Sfântului Sinod, la Mănăstirea Antim, pe latura de nord a bisericii, pe locul unde fuseseră vechile chilii, demolate, în parte, înainte de 1840.

Inaugurarea

În ziua de miercuri, 10 octombrie 1912, a avut loc inaugurarea solemnă a noului sediu, de acum numit Palatul Sfântului Sinod (momentul a fost prezentat în revista „Biserica Ortodoxă Română”, an XXXVI, 1913, ianuarie, pp. 22-33).

sectorul 5

Sfânta Liturghie a fost săvârşită, dimineaţa, în biserica Mănăstirii Antim, de către vicarul Mitropoliei Ungrovlahiei, Teofil Ploieşteanul. La eveniment au mai luat parte: ministrul Internelor şi ad-interim la Culte, C.C. Arion, administratorii Casei Bisericii, D. Boroianu şi P. Gârboviceanu, profesori de la Facultatea de Teologie.

Ministrul C.C. Arion a predat noul local mitropolitului-primat, subliniind simbolul unităţii românilor.

Salvat de la demolare

În 1985, pe 21 ianuarie, Palatul sinodal a trecut printr-un moment critic. Amplasat chiar în zona unde se amenaja bulevardul Victoria Socialismului, edificiul trebuia demolat. Graţie invenţiei inginerului dr. Eugeniu Iordăchescu, prin procedeul translaţie, la Palatul sinodal au funcţionat, neîntrerupt, până astăzi: Cancelaria, Arhiva şi Biblioteca Sfântului Sinod, Consistoriul Bisericesc. În timp, aici au mai fost instalate şi Atelierele Institutului Biblic.

Misiunea Centrului Cultural și de Tineret Sector 5

Centrul Cultural și de Tineret Sector 5 are rolul de a identifica și aborda nevoile culturale ale comunității reprezentate, de a susține proiecte, manifestări și activități culturale locale și de a fi, în general, un catalizator cultural comunitar – permițând formarea și consolidarea unei identități culturale locale.

Promovarea interacțiunii culturale între grupuri diferite provenind atât din interiorul, dar mai ales din exteriorul comunității în vederea susținerii toleranței culturale, a dialogului și a solidarității, dar și a asigurării permisibilității comunicative între diferitele medii socio-culturale, țintind spre dizolvarea problemelor etnice și sociale prin cultivarea spiritului civic;

Protejarea și susținerea libertății de creație, înțeleasă ca drept la exprimare artistică (materializarea într-o formă artistică a unei opinii/poziționări față de anumite lucruri/fapte/acțiuni), în conformitate cu art. 33 al Constituției României și a normelor internaționale, pentru perfecționarea și formarea tinerilor în domeniile artistice și asigurarea performanței în creativitate, cultură și educație, dar și pentru validarea expresivității artistice și dezvoltarea culturală și artistică multivalentă;

Susținerea accesului liber și a oportunităților egale la cultură, sport și educație continuă, oferind condițiile necesare însușirii valorilor, exprimării artistice libere și participarii la manifestări și programe culturale, de dezvoltare, creative și educaționale, crescând gradul de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here