La pas prin Sectorul 5. Casa lui Gavril Cosma, mare patriot și unionist ardelean

Sectorul 5

Plin de monumente și locuri istorice, de la margine până la centru, sectorul 5 nu încetează să-i uimească pe cei care își fac timp și vor să reflecteze la Țară, la istoria și cultura României, la civilizația și la identitatea românească.

Unul dintre locurile de memorie istorică și patriotică este Ansamblul de arhitectură „strada Domnița Anastasia”, în centrul Capitalei, la granița cu sectorul 3. Centrul cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al sectorului 5 ne îndeamnă să ne cunoștem istoria și cultura!

 Avocat strălucit și mare filantrop

Gavril Cosma a fost un mare patriot bihorean, filantrop și luptător pentru luminarea și înălțarea românilor. A fost avocat, notar public și om politic.

S-a născut la 25 ianuarie 1863, în Beiuş, și a decedat tot în  Beiuş în 1942.

Şcoala primară şi studiile secundare le face la Beiuş şi Nyregyhaza (Ungaria). A fost auditor la Şcoala de Oeonologie şi Pomologie din Klosterneuburg (Austria de jos). Studiile universitare le-a făcut la Academia de Drept din Oradea şi Cluj, unde şi-a luat licenţa şi doctoratul. Cenzura de avocat o depus-o în Budapesta. In anul 1894 şi-a deschis biroul avocaţial în Beiuş, unde profesează avocatura până în anul 1928 când a fost numit notar public în Beiuş. În două rânduri a fost mutat la Vaşcău şi readus în Beiuş unde a desfăşurat o activitate politică socială şi culturală bogată, vrednică de admirat.

Binefăcător al învățământului românesc din Bihor

Bun creştin ortodox, român devotat, a luptat cu toată tăria să apere libertăţile bisericeşti şi naţionale ale românilor. A iniţiat şi împreună cu vechii beiuşeni, a înfiinţat o şcoală primară de fete, pentru a le feri să frecventeze şcoala primară maghiară şi care puteau apoi continua la Liceul de fete din Beiuş. Pentru încurajarea studiului limbii române în liceul din Beiuş, a donat 1000 coroane din care să se dea bursă unui elev sârguincios. Luminatul patriot a susţinut Internatul diecezan ortodox român pentru băieţi din Beiuş, în conducerea căruia a activat, a luptat aproape singur pentru înfiinţarea Şcoalei Normale de fete,  de conducătoare pentru grădiniţele de copii şi aşezarea acesteia în monumentalul edificiu rămas de la unguri.

Sectorul 5

A organizat diverse activităţi reuşite care să ducă la primirea de ajutoare necesare măririi edificiului. Tot din iniţiativa şi stăruinţa lui s-a făcut o capelă în care se oficiază Sfânta Liturghie în duminicile şi sărbătorile legale, iar elevele îşi fac rugăciunile zilnice.

Participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

A luat parte ca delegat al unor societăţi şi asociaţii din Beiuş  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. De asemenea a activat în toate mişcările naţionale ce au urmat actului Unirii. Din anul 1892 a făcut parte activă din toate corporaţiile bisericeşti şi şcolare,  a fost membru în diferite societăţi, reuniuni şi asociaţii create în sprijinul comunităţii, a colaborat la înfiinţarea principalelor institute româneşti de credit din Transilvania, Banat şi Crişana.

Gavril Cosma, sprijinitor al țărănimii

Din 1919 a fost senator de Beiuş până în anul 1926. In calitate de senator a militat continuu pentru a obţine sprijinul guvernamental necesar dezvoltării Beiuşului, instituţiilor şi şcolilor sale. A fost un avocat al cauzelor ţărăneşti pe care a încercat în permanenţă să îi ajute. La funeraliile lui au fost prezenţi un număr mare de ţărani din mai toată Ţara Beiuşului.

Misiunea Centrului Cultural și de Tineret Sector 5

Centrul Cultural și de Tineret Sector 5 are rolul de a identifica și aborda nevoile culturale ale comunității reprezentate, de a susține proiecte, manifestări și activități culturale locale și de a fi, în general, un catalizator cultural comunitar – permițând formarea și consolidarea unei identități culturale locale.

Promovarea interacțiunii culturale între grupuri diferite provenind atât din interiorul, dar mai ales din exteriorul comunității în vederea susținerii toleranței culturale, a dialogului și a solidarității, dar și a asigurării permisibilității comunicative între diferitele medii socio-culturale, țintind spre dizolvarea problemelor etnice și sociale prin cultivarea spiritului civic;

Protejarea și susținerea libertății de creație, înțeleasă ca drept la exprimare artistică (materializarea într-o formă artistică a unei opinii/poziționări față de anumite lucruri/fapte/acțiuni), în conformitate cu art. 33 al Constituției României și a normelor internaționale, pentru perfecționarea și formarea tinerilor în domeniile artistice și asigurarea performanței în creativitate, cultură și educație, dar și pentru validarea expresivității artistice și dezvoltarea culturală și artistică multivalentă;

Susținerea accesului liber și a oportunităților egale la cultură, sport și educație continuă, oferind condițiile necesare însușirii valorilor, exprimării artistice libere și participarii la manifestări și programe culturale, de dezvoltare, creative și educaționale, crescând gradul de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here