Diaspora este băgată în seamă la bugetul pe 2019

Diaspora este băgată în seamă Exodul tinerilor Asociaţia Evoluţie în Instituţie

La discuțiile pentru bugetul pe 2019, diaspora este băgata în seamă, dar doar de partidele din opoziție cu măsuri concrete. Astfel că, deputatul USR Daniel Popescu susţine o serie de amendamente la proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 în urma consultărilor cu românii din străinătate. 

Amendamentele formulate vizează mai multe ministere şi se referă la următoarele aspecte:

1. În domeniul gestionat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni:

a. Înfiinţarea „Direcţiilor pentru relaţia cu cetăţenii din diaspora” în toate reşedinţele de judeţ din ţară, la sediul consiliilor judeţeneÎnfiinţarea „Direcţiilor pentru relaţiile cu cetăţenii din diaspora” (un proiect pilot cu o alocare iniţială de 500.000 lei, fonduri din bugetul naţional) ar avea drept scop asigurarea coeziunii între membrii familiilor rămase acasă cu cei plecaţi în afara graniţelor ţării, asigurarea unui sistem informaţional centralizat aflat la dispoziţia cetăţenilor, a membrilor familiilor aflate în diaspora sau care urmează a părăsi ţara, asigurarea reprezentativităţii acestora, diseminarea proiectelor şi programelor cu caracter cultural, educativ, artistic derulate în scopul promovării realităţilor locale, dar şi menţinerea valorilor naţionale şi conservarea identităţii lingvistice. ^Aceste direcţii ar avea şi un rol de facilitare a cooperării dintre cetăţenii aflaţi în România şi cei din alte state de reşedinţă, prin asigurarea unui flux informaţional constant, inclusiv cu scopul de a încuraja şi facilita repatrierea cetăţenilor români de peste hotare. Printre altele, se va urmări: popularizarea locurilor de muncă existente în localităţile de origine ale românilor plecaţi, promovarea programelor de finanţare derulate de autorităţi pentru diaspora română, consilierea psihologică pentru membrii familiilor rămaşi acasă, mediatizarea informaţiilor cu privire la modificările legislative cu impact direct asupra vieţii cetăţenilor aflaţi peste hotare, precum şi popularizarea constantă a adreselor asociaţiilor reprezentative pentru românii din diaspora.

b. Suport financiar pentru acţiuni de sprijinire a comunităţilor româneşti istorice în peninsula balcanicăÎn 2017 şi 2018, deputatul USR a avut întrevederi şi cu mai mulţi reprezentanţi ai asociaţilor din comunităţile istorice româneşti din jurul României. În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a derula o serie de acţiuni care să consolideze sentimentul de apartenenţă la filonul cultural românesc în toate comunităţile noastre istorice în peninsula balcanică. Printre acestea se numără: dinamizarea activităţii asociaţiilor din regiune; susţinerea mass-media în limba română; continuarea finanţărilor şcolilor şi grădiniţelor în limba română; înfiinţarea unui centru de informare al României în Korcea; activităţi de voluntariat ale profesorilor români în diaspora.Potrivit deputatului USR de diaspora, toate aceste seturi de acţiuni merită cuprinse în proiectul de buget aferent Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, întrucât răspund obiectivelor pe care ministerul le urmăreşte prin activitatea sa în comunităţile istorice româneşti din regiunea balcanică. Suma solicitată de Daniel Popescu este de 300.000 de lei.

2. În domeniul afacerilor externe:

a. Alocarea de fonduri pentru înfiinţarea unui Centru de asistenţă pentru persoanele vulnerabile la trafic şi exploatare prin muncăPotrivit unui raport din 2016 al Consiliului Europei, în perioada 2011-2015, numărul total al victimelor traficului de persoane provenite din România a fost de 4.622. Majoritatea au fost femei (66%), iar copiii au reprezentat 34,5% din numărul total al victimelor. Principala formă de exploatare a fost cea sexuală (pentru 54% dintre victime), urmată de exploatarea prin muncă (34%) şi cerşetoria forţată (6%). Principalele ţări de destinaţie ale acestora au fost Italia, Spania, Germania, Franţa, Grecia, Polonia şi Marea Britanie.În acest context, obligaţia României de a lua măsuri urgente şi mai hotărâte ca până acum în materie de prevenire, combatere şi sancţionare a traficului de persoane se impune cu necesitate. Dat fiind că este un fenomen de o gravitate şi amploare îngrijorătoare, cu consecinţe greu de remediat în plan individual şi social, este imperios necesar a se lua măsuri instituţionale cat mai concrete, pentru a pune în aplicare legislaţia europeană şi naţională din acest domeniu. Pentru înfiinţarea Centrului de asistenţă pentru persoanele vulnerabile la trafic şi exploatare prin muncă, deputatul USR a solicitat suma de 250.000 de lei

b. Alocarea de fonduri ambasadelor şi consulatelor României din Marea Britanie, Italia, Spania şi Germania pentru acoperirea cheltuielilor de asistenţă juridică oferită pentru cazuri sociale în care se află cetăţeni români, precum şi pentru activitatea permanentă din aceste misiuni diplomaticeÎntrucât prin proiectul de lege privind activitatea consulară Art.61 Plx. 739/2018 se conturează posibilitatea recomandării de avocaţi pentru prestarea de diverse servicii juridice, deputatul Daniel Popescu a solicitat suplimentarea bugetului prin acordarea de sume necesare plăţii contravalorii activităţii de asistenţă juridică pentru cazuri sociale în care cetăţenii români sunt victime ale abuzurilor din partea unor angajatori.către angajatorii lor, prin munca la negru sau prin nerespectarea clauzelor din contractul de muncă se află în creştere. În multe situaţii, persoanele afectate nu dispun de venituri suficiente pentru a plăti o consultanţă juridică, fiind nevoie aşadar de acoperirea cel puţin a primelor consultări între avocaţi şi cetăţenii români aflaţi în situaţii de abuz. Deputatul USR a solicitat pentru acest amendament suma 50.000 de lei, propunând totodată şi suplimentarea cu 250.000 de lei a fondurilor pentru continuarea activităţii consulatelor itinerante, ca urmare a eliminării taxelor consulare.

LĂSAȚI UN MESAJ