Premierul Dăncilă pune descentralizarea pe masa Guvernului

descentralizarea pe masa Guvernului

Descentralizarea pe masa Guvernului. Marea schimbare căreia politicienii români îi dau roată de mai bine de un deceniu poate demara dacă documentul deja întocmit pe temă de Ministerul Dezvoltării va fi adoptat de Executiv.

Memorandumul ”Măsuri privind continuarea procesului de descentralizare” se referă la competențele la care trebuie să renunțe cele opt ministere vizate de descentralizare, în favoarea autorităților locale. Este vorba despre ministerele Agriculturii, Culturii, Turismului, Mediului, Apelor și Pădurilor, Sănătății, Educației, Tineretului și Sportului.

Descentralizarea pe masa Guvernului. Cele opt ministere vizate nu sunt însă pregătite

Conform documentului ajuns astăzi pe masa Executivului, direcțiile și competențele ministeriale care urmează să fie supuse descentralizării sunt:

Agricultură
Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București; Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene; Filialele regionale aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Cultură

competențele exercitate de Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniul național, respectiv a Municipiului București;

avizarea concesionării, dării în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închirierii clădirilor monument istoric proprietate publică a u.a.t.;

avizarea: intervențiilor, clasării și declasării privind monumentele istorice de clasă B/ a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea și reglementarea construirii zonelor de protecție sau a zonelor construite protejate pentru monumentele istorice de clasă B

Turism

emiterea brevetului de turism și atestarea ghizilor de turism;

clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și funcțiuni de alimentație publică;

omologarea pârtiilor de schi pentru agrement, traseelor de schi și traseelor turistice montane;

autorizarea plajelor turistice și activităților din industria de agrement;

avizarea documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului, respectiv emiterea avizului de specialitate pentru:

• documentații tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor noi cu destinație turistică de tipul:

– structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, hostel, vilă, bungalou, cabană, sat de vacanță, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

– structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific național sau local, braserie, berărie, gradină de vară, baruri de orice tip, unități de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip „expres“, pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate în unități amenajate în spatii speciale destinate, cuprinse în structuri de primire turistice și, respectiv, structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice;

– structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic – transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului și altele asemenea;

– structuri de tratament balnear: complexe de turism balnear;

• documentații privind funcționalitatea specifică a construcțiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcția turistică a acestora;

• documentații privind construcțiile ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic

Mediu

Competențele exercitate de agențiile județene pentru protecția mediului și a Municipiului București, aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Ape și păduri

Competențele de realizare a lucrărilor de întreținere și ecologizare a plajelor turistice de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

Sănătate

Competențele privind implementarea politicilor naționale și reglementărilor în domeniul sănătății, exercitate în prezent de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

Educație

Competențele privind implementarea politicilor naționale și reglementărilor în domeniul educației extrașcolare, exercitate în prezent de palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare.

Tineret și sport

Transferul la nivelul județelor, respectiv al municipiilor al competențelor privind implementarea politicilor naționale și reglementărilor în domeniul tineretului și sportului, exercitate în prezent de:

a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;

b) centrele de agrement la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;

c) casele de cultură ale studenților la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;

d) cluburile sportive, precum și bazele sportive la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află”.

Pentru ca procesul descentralizării să se concretizeze efectiv mai trebuie finalizate analizele de impact în cazul fiecărui minister și redactate/adoptate legile prin care se vor transfera competențele.

Din datele la zi, deocamdată doar Ministerul Dezvoltării și-a făcut temele. Ministerele vizate sunt codașe atât în cazul analizelor de impact cât și în cazul legislației necesare transferului puterii de decizie la nivelul autorităților județene.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ