Cum se depozitează deșeurile. Sfaturile companiei Salubrizare Sector 5

FOTO: Pixabay.com
FOTO: Pixabay.com

Există câteva reguli care trebuie respectate atunci când sunt depozitate deșeurile. Compania de Salubrizare Sector 5 dă câteva sfaturi valabile atât pentru firme, cât și pentru oamenii normali.

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor este o obligație legală majoră pe care marea majoritate a societăților comerciale nu o cunosc. Începând cu 28 iunie 2016 au intrat în vigoare OUG nr.38 și OUG nr.39 care modifică legislația care reglementează gestionarea deșeurilor, în contextul în care Romnia riscă penalități substanțiale datorită nerespectării targetului stabilit de către Uniunea Europeană.

Aceste noi modificări legislative privind colectarea și gestionaea deșeurilor afectează orice angajator, iar legea Nr.211/ 2011 stabilește obligațiile legale pentru orice producător sau deținător de deșeuri.

Iată cum se împart deșeurile, în funcție de categorie:

Deșeurile menajere (nereciclabile) sunt cele care reprezintă toate deșeurile care nu se pot recicla (ex. resturi alimentare, coji de fructe și legume, etc). Încă nu s-a stabilit o culoare oficială pentru acest tip de deșeuri.

Sticlă (Deșeu ambalaje din sticlă 15 01 07). Aici intră toate obiectele din sticlă care se pot recicla (ex. sticle băutură, borcane, geamuri, etc. Acestea nu trebuie să fie neapărat întregi, trebuie doar să fie realizate din sticlă). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este VERDE.

Plastic & Metal (Deșeu ambalaje din plastic 15 01 02). În această categorie intră toate obiectele din plastic și metal care se pot recicla (ex. cutii și diverse recipiente, pet-uri, jucării, piese de la aparate stricate, doze de bere și de sucuri, piese metalice diverse, etc). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este GALBEN.

Hârtie (Deșeu ambalaje din hârtie-carton 15 01 01). La această categorie intră toate obiectele din hârtie care se pot recicla (ex. caiete, foi de hârtie imprimate/neimprimate, maculatură, ziare, reviste, cutii carton, etc. Acestea nu trebuie să fie întregi, trebuie doar să fie realizate din hârtie). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este ALBASTRU.

Dacă desfășurați o activitate curată care nu produce deșeuri, ar trebui să știți următoarele:

• Deșeu – este reprezentat de orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;
• Producător de deșeuri – este reprezentat de către orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

Ca producător sau deținător de deșeuri, aveți obligația de a:

• vă numi un responsabil cu managementul deșeurilor, instruit în acest sens (în caz contrar este prevăzută o amendă amendă cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
• clasifica deșeurile pe care le produceți, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda prevăzută pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
• colectează separat deșeurile din hârtie, metal, plastic și sticla (amenda pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 20.000-40.000 de lei);
• menține evidența lunară a deșeurilor (chiar dacă aceasta este pe zero) și să depuneți un raport anual cetralizator la Agentia de Prptecție a Mediului de care aparțineți.
Fiecare instituție publică sau operator economic are îndatorirea de a desemna un responsabilul din cadrul societății care să fie însărcinat cu managementului deșeurilor. Acesta are obligația de a întocmi mai multe tipuri de raportări care țin de protecția mediului, în funcție de specificul activității prestate:
• Registrul de Evidență a Gestiunii Deșeurilor;
• Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, subsțante toxice și periculoase, poluanți în aer, apa și sol.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here