Avocatul Poporului îi cere lui Andronescu să schimbe regulile de admitere la facultate

Geografia rămâne materie pentru Bacalaureat
Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, este unul dintre protectorii lui Eugen Popescu Foto: Edupedu.ro
Avocatul Poporului i-a cerut oficial ministrului Educației să modifice regulile de admitere la facultate, la master și la doctorat. Metodologia de admitere la studiile universitare, aprobată prin ordin de ministru, “creează premisele unei discriminări între cetățenii români aparținand minorităților naționale și ceilalți cetățeni români, din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice”, spune instituția condusă de Renate Weber într-o adresă trimisă pe 16 iulie Ecaterinei Andronescu.
Concret, metodologia Ministerului Educației le lasă universităților libertatea să introducă examen de limbă pentru candidații aparținând minorităților naționale, se arată în documentul trimis de Avocatul Poporului la solicitarea Edupedu.ro.

La solicitarea Edupedu.ro, Avocatul Poporului a confirmat că a cerut Ministerului Educației să modifice regulile de admitere la facultate, la master și la doctorat și a pus la dispoziția redacției textul adresei pe care a trimis-o pe 16 iulie 2019 către Ecaterina Andronescu.

În adresă, Avocatul Poporului spune că la Bacalaureat toți absolvenții de liceu susțin proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – inclusiv tinerii aparținând minorităților naționale -, iar după examenul de BAC aceștia primesc certificate care atestă nivelul de competențălingvistică.

Metodologia stabilită de Ministerul Educației pentru admiterea la studii universitare reglementează faptul că universitățile își stabilesc propria modalitate de certificare a competențelor lingvistice. “Din analizarea metodologiilor mai multor instituții de învățământ superior s-a observat că modalitatea de certificare a competențelor lingvistice se realizează printr-un examen de limbă română, ori echivalarea certificatului de competențe lingvistice, pentru candidații care nu au urmat cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar acreditată din România, cu predare în limba română, deși candidatul pune la dispoziția unității de învățământ superior o diplomă de bacalaureat, obținută în conformitate cu aceeași metodologie de examinare și identică din punct de vedere juridic cu cea a candidaților la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale într-o unitate de învățământ cu predare în limba română”, arată analiza Avocatului Poporului, trimisă Edupedu.ro.

Întrebată cine a sesizat Avocatul Poporului cu privire la posibila discriminare a candidaților minoritari la facultate, instituția condusă de Renate Weber a răspuns Edupedu.ro că “Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în data de 10 iulie 2019, ca urmare a analizării legislației specifice, realizată la nivelul Departamentului drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale. Sesizarea din oficiu a fost elaborată în data de 10 iulie 2019 și aprobată în data de 16 iulie 2019, ocazie cu care a fost întocmită și adresa către Ministrul Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu”.

Cu toate acestea, în adresa trimisă Ecaterinei Andronescu instituția precizează ca sursă a analizei și “examinarea problemelor semnalate de către petenți”.

“”Astfel, actul normativ stabilește un cadru legal care permite instituțiilor de învățământ superior ca, în numele autonomiei universitare, să adopte reglementări ce au ca finalitate încălcarea principiilor care guvernează învățământul superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții în România, astfel cum sunt prevăzute în art. 3 din Legea nr. 1/2011: principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; precum și principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Ținând seama de prevederile constituționale ale art. 59 alin. (2) care stabilesc obligația autorităților publice de a asigura Avocatului Poporului sprijinul necesar în execitarea atribuțiilor sale, vă adresăm rugămintea ca, în calitatea Dumneavoastră, de emitent al Ordinului nr. 6102/2016, să dispuneți măsurile necesare pentru modificarea actului administrativ normativ, astfel încât să asigure interpretarea unitară a textului de lege, în vederea aplicării de către unitățile de învățământ superior a egalității de tratament în ceea ce privește certificarea competențelor lingvistice pentru admiterea în învățământul superior, între cetățenii români, indiferent de apartenența acestora la o minoritate națională, asigurând în acest fel o interpretare unitară a textului de lege.”, se arată în adresa trimisă ministrului Andronescu.

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

*