ANFP se reorganizează, ca urmare a înființării Institutului Național de Administrație

Agenția Națională a Funcționarilor Publici va fi reorganizată ca urmare a înființării Institutului Național de Administrație (INA), o parte dintre atribuțiile ANFP urmând să fie preluate de INA.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a pus în consultare publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea ANFP.

Conform notei de fundamentare a proiectului, pe 1 septembrie a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului 23/2016 privind înființarea INA. Proiectul de HG are scopul de a transpune prevederile ordonanței referitoare la reglementarea cadrului necesar realizării modificării atribuțiilor și structurii organizatorice la nivelul ANFP. Astfel, prin acest proiect urmează să fie abrogate din HG 1.000/2006 atribuțiile exercitate în prezent de către ANFP și care urmează să fie îndeplinite de INA.

Are loc și o modificare a structurii organizatorice a ANFP, prin desființarea Direcției Coordonare Centre Regionale și Perfecționare Profesională și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală. A fost, totodată, schimbată denumirea Direcției evidența, monitorizarea și controlul salarizării în Direcția gestionarea funcțiilor publice și salarizare, se mai spune în nota de fundamentare.

Potrivit documentului, individualizarea personalului și a patrimoniului care urmează să fie predate Institutului Național de Administrație se va realiza printr-un protocol de predare-preluare elaborat în conformitate cu prevederile ordonanței privind înființarea INA. Proiectul de act normativ propune totodată clarificarea normelor referitoare la modalitatea de stabilire/delegare a atribuțiilor conducerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În acest sens, proiectul prevede că președintele ANFP este ordonator terțiar de CREDITE și poate delega această calitate, în condițiile legii, vicepreședintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al președintelui ANFP se vor preciza limitele și condițiile delegării, se mai arată în proiectul respectiv.

LĂSAȚI UN MESAJ