Statul înființează Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Adevărul despre Produse retailul alimentar românesc prețurile au explodat

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, act normativ iniţiat de deputaţi şi senatori ai Grupului Parlamentar al PSD.

ȘI, în cazul în care ați uitat, tot același guvern a venit cu minunata ideea de a reînvia „gostatul”. Guvernul a aprobat înființarea „Gostatului” de altădata, în noiembrie 2018, prin Casa Română de Comerț Agroalimentar „UNIREA”, în contextul aniversării centenare a Marii Uniri a României.

Casa Română de Comerț Agroalimentar “UNIREA” este o societate comercială de interes național, menită să contribuie pro-activ la implementarea politicii agricole naționale, prin valorificarea integrată și integrală a potențialului agricol de care dispune România, respectând direcțiile strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene și prevederile Programului de Guvernare.

Încă o companie pentru rude și prieteni

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Obiectivul principal al acestei instituţii, care va funcţiona începând cu anul viitor, este creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora.Conform legii, Agenţia exercită următoarele funcţii principale: de autoritate de stat în domeniul calităţii şi marketingului produselor de calitate; va asigura întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate şi va reprezentarea pe plan intern şi extern, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul său de activitate şi în limitele stabile de acesta.
Între atribuţiile Agenţiei se numără elaborarea, implementarea şi promovarea strategiei naţionale pentru produsele de calitate; elaborarea şi implementarea de programe de marketing pentru produsele de calitate; recunoaşterea şi certificarea produsele de calitate şi identificarea şi implementează surselor de finanţare specifice pentru certificarea exploataţiilor agricole ale micilor producători/procesatori.
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole, piscicole şi de acvacultură din România, ca parte a UE, reprezintă unul dintre punctele forte ale producătorilor autohtoni şi contribuie în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic naţional şi european. Acest fapt se datorează faptului că producătorii din ţara noastră au păstrat vii tradiţiile şi, totodată, au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi.
Folosirea unor sisteme de calitate pentru aceşti producători, prin care pot fi recompensaţi pentru eforturile lor de a oferi pe piaţă alimente cu caracteristici specifice, de multe ori unice în spaţiul european, va avea certe efecte benefice pentru economia rurală, dar şi pentru consumatori, care vor avea posibilitatea de a fi mai bine informaţi cu privire la ceea ce cumpără.La elaborarea acestei legi s-a avut în vedere şi modelul existent în alte state membre ale UE, ţări cu experienţă în domeniul calităţii şi marketingului produselor alimentare, cum ar fi Franţa, Austria şi Italia.

PSD se laudă cu agricultura românească

Pentru PSD, agricultura este un pilon al Programului de guvernare, iar realizările în acest sector nu s-au lăsat aşteptate. Începând cu anul 2016, s-a investit în refacerea sistemului de irigaţii, s-a extins sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, şi, ca exemplificare, în perioada 1 ianuarie 2017-25 februarie 2019 s-au atras pentru agricultura românească 7,5 miliarde de euro din fonduri europene, adică dublu faţă de totalul sumelor încasate de la UE în 9 ani, între 2007 şi 2016.
Deputatul Alexandra Presură se laudă că PSD are ca prioritate dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale, acestea fiind obiective principale ale statului român pentru perioada actuală.
„Măsurile luate în ultimii doi ani şi jumătate de guvernare PSD şi-au dovedit viabilitatea, atât prin progresele înregistrate, cât şi prin gradul de dezvoltare al producătorilor din domeniu. Am adoptat strategiile pragmatice, ce au avut ca efect direct majorarea ratei de absorbţie a fondurilor europene şi dinamizarea producţiei, fapt ce a transformat agricultura românească în principalul domeniu generator de plus valoare şi creştere economică.Rezultatele pozitive obţinute în domeniul agriculturii sunt vizibile pentru producători, iar producţiile record obţinute ne plasează între primele ţări din Europa. Astfel, anul trecut, România a avut cele mai bune rezultate din ultimii ani din domeniul agriculturii, cu producţii record la grâu, porumb şi floarea soarelui, iar recolta totală de cereale obţinută în 2018, de aproximativ 31 de milioane de tone, a clasat ţara noastră pe locul trei în Uniunea Europeană”, spune Presură.
Acordarea la timp a subvenţiilor, creşterea exponenţială a suprafeţelor irigate, protecţia antigrindină, precum şi rata de absorbţie a fondurilor europene au determinat obţinerea acestor producţii mari.
„În prezent, micii fermieri sunt la zi cu primirea subvenţiilor, iar proiectele europene în derulare încurajează înfiinţarea de noi afaceri profitabile. Mai mult, au fost multiplicate finanţările prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar eliminarea birocraţiei din sistem a condus la majorarea exploataţiilor agricole, precum şi la crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea tinerilor fermieri de a înfiinţa afaceri în zona rurală”, mai spune Presură.

LĂSAȚI UN MESAJ

*