MApN recrutează rezerviști până pe data de 23 august.1300 de locuri disponibile

Ministerul Apărării Naţionale organizează, până pe 23 august, o campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României.
Recrutările se fac pentru locuri disponibile în judeţele Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti. Ministerul Apărării este în căutare de rezervişti voluntari iar pregătirea durează nouă săptămâni.
Pentru anul 2019 sunt disponibile peste 1.300 de locuri de rezervişti voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), în unităţi militare din 20 de judeţe.
Pentru înscriere, cetăţenii se pot prezenta atât la sediul centrului militar zonal sau judeţean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cât şi la oricare alt centru militar zonal sau judeţean sau de sector, în situaţia în care locul de muncă sau reşedinţa temporară diferă de localitatea de domiciliu, transmite MApN într-un comunicat de presă.
Cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere.Totodată, vor avea asupra lor următoarele documente, si anume  actul de identitate (în original şi în copie), certificatul de cazier judiciar( eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii), acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă( în original şi în copie),
 permisul de conducere( în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice),  livretul militar,( în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist).
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi încadrat rezervist 
Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii, și anume :
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să fie declarat „apt medical”;
c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate;
e) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
f) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate;
h) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here