Academia Română a întârziat cu 4 luni un proces din care ar câștiga 3,7 milioane de euro

Academia Română a întârziat cu 4 luni un proces din care ar câștiga 3,7 milioane de euro
foto: Libertatea.ro

De patru luni a avut nevoie Academia Română și de un avertisment de amendă, pentru a trimite o serie de documente Tribunalului București în dosarul peședintelui Fundației Patrimoniu, Bogdan Alexandru.

Prima cerere a judecătorului către Academia Română a fost făcută pe 7 decembrie 2018 ”pentru a se emite adrese către Academia Română pentru a comunica toate documentele care au stat la baza încheierii contractelor din prezenta cauză precum și dovada calității de reprezentant al inculpatului Bogdan Alexandru pentru încheierea contractelor”, se arată în decizia instanței.
Aceste documente nu au venit de la Academie nici o lună mai târziu, când judecătorul a revenit cu adresă pentru a se prezenta bugetul de venituri si cheltuieli ale Fundatiei Patrimoniu aferente anilor 2007-2009, precum și procesele verbale ale Adunărilor Generale în care au fost prezentate aceste documente.
Următoarele două luni procesul s-a amânat pe același motiv, adică Academia a refuzat să transmită actele, deși este parte civilă în proces. Abia la sfârșitul lui martie anul următor, când instanța a revenit cu un avertisment sub formă de amendă, instituția a transmis documentele la dosar.

Cât mai durează procesul

După alte două luni și la trei ani de la începerea procesului pe fond, instanța a decis efectuarea unei expertize financiar contabile și luna aceasta este așteptat expertul pentru a i se comunica obiectivele raportului de expertiză.
Acest lucru înseamnă cel puțin alte 6 luni de amânări până concluziile acestuia sunt gata, urmând alt termen pentru a se prezenta eventualele obiecțiuni ale părților la raportul de expertiză.

În iunie 2016, DNA l-a trimis în judecată pe academicianul Bogdan Alexandru, președinte executiv al Fundației „Patrimoniu” din Academia Româna, pentru folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

DNA arată că Bogdan Alexandru și-a exercitat atribuțiile de administrare și gestionare a bunurilor imobile (în principal terenuri agricole și silvice) ce aparțin Academiei Române, în scopul de a-i favoriza pe colaboratorii entității pe care o conducea, care și-au asigurat astfel foloase necuvenite, constând, în esență, în neplata unor obligații contractuale.

Contracte ilegale

Între 2007 și 2009, între Fundația „Patrimoniu” și mai multe societăți comerciale au fost încheiate contracte și acte adiționale privind arendarea și concesiunea de terenuri ce aparțineau instituției respective.

Inculpatul Bogdan Alexandru și-ar fi favorizat partenerii, păgubind Academia Română.
Unul dintre contractele pentru care procurorii DNA au început urmărirea penală față de academicianul Alexandru Bogdan vizează arendarea a circa 2.000 de hectare către Grupul Industrial Voiculescu și compania Grivco SA, potrivit referatului procurorilor DNA.

Printre conctractele anchetate de procurori figureaza „Convenția de cooperare tehnico-știintifică nr. 3860 din 14.08.2006, încheiată între Fundația ‘Patrimoniu’ si S.C. GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) S.A.”
DNA spune că Fundația „Patrimoniu” nu avea dreptul să încheie/semneze aceste Acte aditionale, nu au fost prezentate actele privind autorizarea și aprobarea încheierii/semnarii actelor adiționale de către președintele executiv Bogdan Alexanddru, acesta nu avea dreptul să încheie 5 contracte de arendare.
În plus, fundatia „Patrimoniu” era obligată să indice temeiul legal al încheierii contractelor, respectiv Protocolul prin care aceste suprafete de teren i-au fost date în administrare;
Contractele nu conțin prevederea că arendașul are obligatia întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundatiei „Patrimoniu”.

Mai mult, Fundatia „Patrimoniu” nu a solicitat si nici nu a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al Arendașului.
În plus, se arată în referatul anchetatorilor, „fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundatia ‘Patrimoniu’ a fost de acord și a acceptat plata anumitor sume, considerate drept avans arendă, sume care nu au fost recalculate și regularizate, la 31.12.2009, Arendasul figurând cu o arenă restantă în valoare de 94.109,04 de lei

Potrivit DNA, patrimoniul privat și bugetul Academiei Romane a fost prejudiciat de unii membri ai Fundației „Patrimoniu” cu peste 10 milioane lei, „cu ocazia administrării patrimoniului silvic și funciar al acesteia, în scopul obținerii de avantaje financiare și materiale necuvenite”.
Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului Bogdan Alexandru, până la concurența sumei de 3.757.860 euro, reprezentând valoarea prejudiciului.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here