Patru români din fiecare 100 au un handicap

Patru români din fiecare 100 au un handicap

Patru români din fiecare 100 au un handicap, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi fiind, la finele lunii septembrie, de 812.594, potrivit Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD).

Din cele peste 812.000 de persoane cu dizabilități 97,78% (794.579 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 2,22% (18.015 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD).

Rata persoanelor cu dizabilităţi în raport cu populaţia României era de 3,66%.
Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (65.934 persoane), urmat de judeţul Prahova (37.216 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (6.103 persoane).

Femeile reprezentau, la finele lunii septembrie, 52,97% din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 71,01% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Majoritatea persoanelor cu handicap sunt bătrâne

Pe grupe de vârstă, rezultă că 55,46% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (414.923 persoane) şi 44,54% au peste 65 ani (333.287 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi.

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 38,80% din total (faţă de 37,73% la 30 septembrie 2017), cele cu handicap accentuat 50,01% (faţă de 50,99% la 30 septembrie 2017) iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,19% (faţă de 11,28% la 30 septembrie 2017).

Aproximativ două treimi (59,25%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt centre de îngrijire şi asistenţă (27,63%), având 6.543 de beneficiari, şi locuinţe protejate (31,62%), având 929 de beneficiari. Aceştia reprezintă 41,48% din numărul total de 18.015 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.

Un număr semnificativ de beneficiari există şi în cele 74 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 6.327 persoane (35,12%).

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt grav, accentuat, mediu şi uşor.

LĂSAȚI UN MESAJ

*