Decalogul incompetenței în cazul pestei porcine africane

Decalogul incompetenței profesionale cu privire la pesta porcină africană a fost făcut de un profesor universitar, și arată toate greselile pe care autoritățile le-au făcut de când a început aceasta epidemie.  

Gestionarea pestei porcine africane în România a fost efectuată de către ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) de o manieră total neconformă, aspecte ce sunt probate de:

1. Pătrunderea virusului pestei porcine africane în Romania, fără ca serviciile veterinare să ia, preventiv, măsurile necesare, prevăzute de legislație, pentru eliminarea riscului de contaminare a teritoriului Romaniei cu acest virus, deși fuseseră avertizate de Comisia Europeană,de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și de măsurile luate de celelalte State Membre și de Organizația Mondială a Comerțului,față de riscul iminent creat în 2016 și 2017, prin evoluția bolii în unele State Membre. dar mai ales în unele țări terțe limitrofe Romaniei,precum Ucraina și Moldova.

2. Acest aspect epidemiologic trebuia corelat imediat cu două măsuri radicale,suplimentare măsurilor specifice de prevenire și control al bolii,măsuri care nu au fost întreprinse de conducerea ANSVSA(a se vedea materialul explicativ) implicînd modificarea unor documente în corelație cu noua situație epidemiologică creată,cu mențiune specială la acțiunile de supraveghere a poluației de porci domestici și cea de mistreți din zonele de risc parafrontaliere,pentru care se ridică 2 întrebări:

a. — cum este posibil ca printr-un document oficial-ordinul președintelui ANSVSA supravegherea porcinelor pentru pesta porcină africană să se lase la dispoziția îngrijitorilor sau în grija proprietarilor de animale,iar medicii veterinari împuterniciți să fie implicați în supravegherea porcinelor doar după caz,

b.cum este posibil ca supravegherea mistreților să fie lăsată la latitudinea vânătorilor și paznicilor fondurilor de vânătoare.

c.cum este posibil ca pe granița formată de limita de nord a Deltei Dunării nu s-au luat măsuri imediate și severe de limitare la minimum sau de eliminare a agentului transmițător transfrontalier-mistreții,cum s-a procreat de alte State membre-Germania,Cehia(vezi pct 3+4+5+6 din materialul în extenso)deși a existat un Program finanțat din fonduri comunitare,pentru acest scop.(a se vedea pct 4 material extenso)

3. Auditul serviciilor veterinare din Romania,efectuat de către serviciile specializate ale Comisiei Europene,la începutul anului 2017,releva aspecte total neconforme privind gestionarea(prevenirea și controlul)pestei porcine africane de către ANSVSA(a se vedea punctul 7 din materialul în extenso)

4. Chiar și după pătrunderea virusului pe teritoriul Romaniei,la aproape un an de la acest event,serviciile veterinare centrale nu erau pregătite de reacție și nu au reacționat adecvat la situația creată( a se vedea punct 8 din materialul în extenso).

În cursul zilei de 28 iunie a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane (PPA) într-un abator aparținând unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea.Cum este posibil ca boala să se identifice tocmai în abator,când porcul respectiv a fost cazat în unitate,iar exprimarea clinică a bolii este foarte brutală.Concluzia este că nimeni din personalul specializat-medic veterinar de liberă practică sau medicul veterinar oficial de zonă nu a inspectat unitate

5. S-au făcut multe erori ce se constituie fie în culpe comisive, unele de ordin infracțional, făcând ce nu trebuie să facem,cît și în culpe omisive de ordin infracțional, nefăcând cee ace trebuia să facem și în timpi conformi,privind:

a. gestionarea populației de mistreți,în special în zonele dinafara Deltei Dunării,unde boala nu avea voie să se extindă(acțiuni eficiente luate de Germania Cehia.Letonia.Estonia-pentru teritoriile lor

b. implementarea unor măsuri de biosecuritate de emergență pentru exploatațiile de porcine-tip complexe de porci

c. implicarea tardivă și ineficientă a structurilor de situații de urgență în domeniul creșterii animalelor-minister,Guvern. (punctul 9 material extenso)

d. erori nepermise privind efectuarea acțiunilor de dezinfecție (vezi pct11)

e. erori grosolane privind uciderea culpabilă a porcilor sănătoși din zonele epizootice perifocal,ce contravine legislației comunitare și nu s-a practicat de celelalte State membre afectate de această boală.(punctul 13 material extenso)

f. deficiențe regretabile privind ecarisarea cadavrelor,care s-a constituit într-un factor favorabil difuzării virusului în teritoriu (pct 12 material extenso).

6. Deși ministrul Agriculturii susține că Romania nu are specialiști în pesta porcină africană, acest aspect nu este adevărat — există, numai că suntem la pensie și nimeni nu ne-a solicitat, în acest sens. Există 5-6 specialiști de marcă în pesta porcină africană. Pe de altă parte,deși unele State Membre au fost afectate de această boală,Romania nu a trimis medici veterinari tineri care să se specializeze practic în aceste state. (vezi pct 10 material în extenso)

7. România nu va beneficia de suport financiar comunitar,pentru a acoperi pierderile imense ce le implică evoluția pestei porcine africane,contrar celor afirmate de ministrul Daea și președintele ANSVA.(vezi pct 14 din materialul în extenso)

8.Comisia Europeană afirmă că ținând cont de evoluția exponențială a bolii în Romania, până în acest moment, situație recunoscută de conducerea ANSVSA și MADR, situația pentru următoarele etape este nefavorabilă pe termen mediu, sunt implicate direct sau indirect 30 de județe din cele 42 (vezi punctul 15 din materialul în extenso)

9.Consecințele asupra sectorului zootehnic, asupra agriculturii precum și consecințele sociale și politice vor fi dezastruoase, dacă nu se stopează boala și nu se plătesc imediat (nu în 3 luni de zile) despăgubirile pentru populație și la un cuantum care să permită reluarea creșterii de porcine.(a se vedea punctul 16 din materialul în extenso).

10. Cum este posibil ca un director de Direcție Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să afirme că nu poate intra într-o zonă de pe teritoriul României, să aplice măsurile oportune, când legea îi permite acest lucru,în situații de urgență (vezi 13 m)

LĂSAȚI UN MESAJ