Mașini „clonate”! Bulgarii confirmă, anchetă penală și în România

Un bucureștean care a cumpărat în leasing un autoturism de la un dealer autorizat a rămas și fără mașină, și fără bani. El a aflat că mașina avea seriile schimbate de la autoritățile bulgare, care l-au dat jos din ea, împreună cu toată familia, pe când intenționa să treacă granița în Turcia. Țiriac Leasing – finanțatorul și proprietarul mașinii ne-a trimis un drept la replică vizavi de afirmațiile păgubitului.

Dreptul la replică al Țiriac Leasing în cazul mașinii „clonate”

Achiziţionarea autovehiculului LAND ROVER – RANGE ROVER SPORT s-a făcut la cererea Utilizatorului, Lent-Optik S.R.L., acesta urmând să folosească autovehiculul – obiect material al vânzării în regim de leasing financiar, în baza contractului de  leasing financiar. Între cele trei părţi a fost încheiat contractul tripartit de vânzare având  ca obiect vânzarea – cumpărarea autovehiculului LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT.

Astfel, atât Vânzătorul, Expressline  S.R.L. –  retailer  autorizat  Land  Rover/ Range  Rover, cât şi autovehiculul obiect al contractului de leasing şi al contractului de vânzare au fost selecţionaţi de către Lent-Optik S.R.L. bazându-se pe propria sa apreciere şi NU pe opinia finanţatorului Tiriac Leasing IFN S.A.

În acest sens, Ţiriac Leasing IFN S.A. a procedat în conformitate cu dispoziţiile legale şi în consens cu solicitările utilizatorului.

Precizăm că Vânzătorul, Expressline S.R.L., nu face parte din reţeau Ţiriac Auto, astfel că asocierea acestuia cu societatea noastră este una mincinoasă.

Mai mult decât atât, autovehiculul LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT a fost predat DIRECT de către Vânzătorul, Expressline S.R.L., Utilizatorului, Lent-Optik S.R.L. Cu alte cuvinte, în niciun moment, până la predarea de  către  autorităţile  bulgare,  autovehiculul LAND ROVER-RANGE ROVER SPORT nu s-a aflat în posesia finanţatorului Tiriac Leasing lFN S.A.

În acest sens, afirmaţia din cadrul articolului prin care se învederează că “Ţiriac Leasing a predat autovehiculul societăţii Lent-Optik S.R.L.” este una total falsă, adevărul fiind în sensul celor expuse mai sus.

După doi ani de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi a contractului de leasing, autovehiculul mai sus menţionat a fost reţinut de către autorităţile vamale din Bulgaria în timp ce era în posesia utilizatorului Lent-Optik S.R.L.

Urmare a acestui fapt, Ţiriac Leasing lFN S.A. a efectuat toate demersurile juridice necesare în vederea asigurării reposesiei autovehiculului LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT, fiind formulată cerere de restituire către autorităţile bulgare. Ca urmare a cererii de restituire formulate, s-a dispus restituirea autoturismului marca RANGE ROVER către ŢIRlAC LEASlNG lFN SA.

După ajungerea în ţară a autovehiculului, Tiriac Leasing IFN S.A. a solicitat o verificare RAR   în   vederea   identificării   eventualelor   probleme   care   au   provocat   reţinerea autovehiculului în Bulgaria.

Până în prezent, nu am primit de la RAR decât un raport de verificare care menţionează doar o poansonare atipică a seriei de şasiu, nelămurindu-ne exact asupra faptei şi a persoanelor  responsabile  de săvârşirea ei.

După reţinerea autovehiculului, obiect al leasingului, de către autorităţile  din  Bulgaria, Tiriac Leasing IFN S.A., deşi nu avea  o  obligaţie în  acest sens, dând  dovadă  de  bună­ credinţă,  a  încheiat  la  data  de  02.05.2018,  un  act  adiţional  cu  Utilizatorul,  Lent-Optik S.R.L. prin care părţile au agreat suspendarea plăţii ratelor de leasing până la obţinerea rezoluţiei de restituire a bunului de la autorităţile bulgare, prima de asigurare CASCO urmând a fi facturată în continuare la scadenţă, poliţa de asigurare  neputând  fi suspendată.

Având în vedere recuperarea autovehiculului de către Tiriac Leasing IFN S.A. de la autorităţile bulgare, utilizatorul Lent-Optik S.R.L. a fost somat să se prezinte pentru  a ridica   autovehiculul   care   avea    ITP    valabil,    contrar    afirmaţiilor    relatate    de dumneavoastră. Cu toate acestea, utilizatorul LENT-OPTIK S.R.L. nu s-a conformat, neprezentându-se  în vederea  ridicării autovehiculului.

Potrivit dispoziţiilor contractuale,  „Valabilitatea  şi  executarea  contractului  de  leasing  nu vor fi afectate de limitarea sau chiar imposibilitatea folosirii Obiectului leasingului (în tot sau în parte) de către UTILIZATOR din cauze legale, tehnice, economice sau de orice altă natură sau dacă Obiectul Leasingului nu a fost livrat de  către  Furnizor. În asemenea cazuri, obligaţiile UTILIZATORULUI din cadrul contractului de leasing financiar rămân deplin valabile, UTILIZATORUL continuând să plătească ratele de leasing precum şi toate celelalte sume datorate LOCATORULUI în baza  contractului  de  leasing.”  Conform  art. 13.2. d in Contractul de leasing financiar “Eventualele vicii sau defecte ale Obiectului leasingului nu  influenţează  obligaţia  UTILIZATORULUI de plata ratelor  de leasing şi  a celorlalte obligaţii de plată asumate prin prezentul Contract, la scadenţă şi la întreaga valoare.”

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here