Dreptul la replică al Țiriac Leasing în cazul mașinii „clonate”

Țiriac Leasing
Autoturismul de lux a fost reținut de autoritățile bulgare la frontiera cu Turcia pentru că avea seriile modificate

În urma publicării articolului „Mașini „clonate” la Țiriac Leasing! Bulgarii confirmă, anchetă penală și în România”, Țiriac Leasing a transmis un drept la replică, pe care îl redăm integral.

UPDATE Răspunsul Țiriac Leasing la solicitarea Cetateanul.net

Țiriac Leasing a răspuns întrebărilor adresate de redacția Cetateanul.net referitoare la cazul mașinii „clonate”.

Redăm integral conținutul documentului:

Întrebare: Cum Îşi protejează Ţiriac Leasing clienţii ajunşi În astfel de situaţii?

Răspuns: Operaţiunile de leasing sunt reglementate prin Ordonanţa 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

Potrivit art. 4 din O.G. 51/1997, pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, Utilizatorul formulează o cerere fermă, în care precizează bunul care va constitui obiectul contractului de leasing.

Pentru a da eficienţă dispoziţiilor O.G. 51/1997 şi pentru a proteja interesele clienţilor săi, conform art. 9 din acelaşi act normativ, Ţiriac Leasing în calitate de finanţator se obligă să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale şi să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta.

Întrucât Utilizatorul este singurul în măsură să îşi cunoască nevoile şi interesele, legiuitorul a prevăzut în art. 10 din O.G. n r. 51/1997 că Utilizatorul se obligă să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul iar potrivit art. 14, Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzător locatarului/utilizatorului  de către furnizor.

Cu alte cuvinte, în baza dispoziţiilor legale în vigoare, Utilizatorul este cel care alege atât Furnizorul cât şi bunul care va fi finanţat în regim de leasing, bazându-se astfel pe propria sa apreciere şi NU pe opinia Finanţatorului.

În plus, potrivit legii, numai Utilizatorul este în măsură să efectueze recepţia şi să primească bunul, ocazie cu care trebuie să verifice autenticitatea, integritatea şi lipsa viciilor aparente ale acestuia.

Prin urmare, Utilizatorului îi revine obligaţia de a se asigura că bunul ales de către acesta este funcţionabil şi corespunde integral cerinţelor legale şi specificaţiilor tehnice comandate.

Este de menţionat faptul că, în conformitate  cu dispoziţiile art. 12 din O.G 51/1997, în temeiul  contractului de leasing, utilizatorul  are următoarele drepturi:

  1. a) de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie, locatorul/finanţatorul fiind exonerat de orice răspundere.

Întrebare: Care a fost  temeiul legal pentru care contractul pentru poliţa CASCO nu putea fi anulat/suspendat?

Răspuns: Conform art. 10 lit.d), utilizatorul se obligă să achite toate sumele datorate conform contractulu i de Jeasi ng – rate de Jeasing, asigu rări, im pozite, taxe -, în cuantumul şi la termenele  menţionate în contract.

Contractul de asigurare  CASCO a fost încheiat  cu asigurătorul pe toată perioada contractului de leasing, utilizatorului LENT-OPTI K S.R.L. revenindu-i obligaţia de a plăti cotele proporționale din valoarea primelor de asigurare CASCO conform prevederilor legale şi contractuale.

Astfel, atâta timp cât contractul de leasing era în vigoare (chiar şi suspendat cu privire la plata ratelor de leasing), efectele poliţei de asigurare CASCO nu puteau fi suspendate.

Întrebare: Autoturismul Range Rover era apt din punct de vedere legal pentru a fi repus în circulaţie, în condiţiile în care Registrul Auto Român a respins de mai multe ori solicitările Ţiriac Leasing de autentificare a acestuia?

Răspuns: Prin hotărârea emisă de către autorităţile bulgare s-a dispus restituirea către Tiriac Leasing IFN S.A. a autoturismului marca RANGE ROVER, reţinându-se în considerentele hotărârii faptul că nu există motive pentru a se putea dispune confiscarea  acestuia.

Mai mult, la momentul notificării utilizatorului Lent-Optik S.R.L. în vederea ridicării autoturismului marca RANGE ROVER, acesta din urmă avea ITP valabil.

Fiind constanţi în a ajuta clienţii nostri, am agreeat cu Utilizatorul să suspendăm plata ratelor de leasing până la obţinerea rezoluţiei de restituire a bunului de la autorităţile bulgare. Cu această ocazie, Utilizatorul a agreeat să achite în continuare contravaloarea primelor de asigurare aferente autovehiculului.

Dreptul la replică al Țiriac Leasing în cazul mașinii „clonate”

Achiziţionarea autovehiculului LAND ROVER – RANGE ROVER SPORT s-a făcut la cererea Utilizatorului, Lent-Optik S.R.L., acesta urmând să folosească autovehiculul – obiect material al vânzării în regim de leasing financiar, în baza contractului de  leasing financiar. Între cele trei părţi a fost încheiat contractul tripartit de vânzare având  ca obiect vânzarea – cumpărarea autovehiculului LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT.

Astfel, atât Vânzătorul, Expressline  S.R.L. –  retailer  autorizat  Land  Rover/ Range  Rover, cât şi autovehiculul obiect al contractului de leasing şi al contractului de vânzare au fost selecţionaţi de către Lent-Optik S.R.L. bazându-se pe propria sa apreciere şi NU pe opinia finanţatorului Tiriac Leasing IFN S.A.

În acest sens, Ţiriac Leasing IFN S.A. a procedat în conformitate cu dispoziţiile legale şi în consens cu solicitările utilizatorului.

Precizăm că Vânzătorul, Expressline S.R.L., nu face parte din reţeau Ţiriac Auto, astfel că asocierea acestuia cu societatea noastră este una mincinoasă.

Mai mult decât atât, autovehiculul LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT a fost predat DIRECT de către Vânzătorul, Expressline S.R.L., Utilizatorului, Lent-Optik S.R.L. Cu alte cuvinte, în niciun moment, până la predarea de  către  autorităţile  bulgare,  autovehiculul LAND ROVER-RANGE ROVER SPORT nu s-a aflat în posesia finanţatorului Tiriac Leasing lFN S.A.

În acest sens, afirmaţia din cadrul articolului prin care se învederează că „Ţiriac Leasing a predat autovehiculul societăţii Lent-Optik S.R.L.” este una total falsă, adevărul fiind în sensul celor expuse mai sus.

După doi ani de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi a contractului de leasing, autovehiculul mai sus menţionat a fost reţinut de către autorităţile vamale din Bulgaria în timp ce era în posesia utilizatorului Lent-Optik S.R.L.

Urmare a acestui fapt, Ţiriac Leasing lFN S.A. a efectuat toate demersurile juridice necesare în vederea asigurării reposesiei autovehiculului LAND ROVER- RANGE ROVER SPORT, fiind formulată cerere de restituire către autorităţile bulgare. Ca urmare a cererii de restituire formulate, s-a dispus restituirea autoturismului marca RANGE ROVER către ŢIRlAC LEASlNG lFN SA.

După ajungerea în ţară a autovehiculului, Tiriac Leasing IFN S.A. a solicitat o verificare RAR   în   vederea   identificării   eventualelor   probleme   care   au   provocat   reţinerea autovehiculului în Bulgaria.

Până în prezent, nu am primit de la RAR decât un raport de verificare care menţionează doar o poansonare atipică a seriei de şasiu, nelămurindu-ne exact asupra faptei şi a persoanelor  responsabile  de săvârşirea ei.

După reţinerea autovehiculului, obiect al leasingului, de către autorităţile  din  Bulgaria, Tiriac Leasing IFN S.A., deşi nu avea  o  obligaţie în  acest sens, dând  dovadă  de  bună­ credinţă,  a  încheiat  la  data  de  02.05.2018,  un  act  adiţional  cu  Utilizatorul,  Lent-Optik

S.R.L. prin care părţile au agreat suspendarea plăţii ratelor de leasing până la obţinerea rezoluţiei de restituire a bunului de la autorităţile bulgare, prima de asigurare CASCO urmând a fi facturată în continuare la scadenţă, poliţa de asigurare  neputând  fi suspendată.

Având în vedere recuperarea autovehiculului de către Tiriac Leasing IFN S.A. de la autorităţile bulgare, utilizatorul Lent-Optik S.R.L. a fost somat să se prezinte pentru  a ridica   autovehiculul   care   avea    ITP    valabil,    contrar    afirmaţiilor    relatate    de dumneavoastră. Cu toate acestea, utilizatorul LENT-OPTIK S.R.L. nu s-a conformat, neprezentându-se  în vederea  ridicării autovehiculului.

Potrivit dispoziţiilor contractuale,  „Valabilitatea  şi  executarea  contractului  de  leasing  nu vor fi afectate de limitarea sau chiar imposibilitatea folosirii Obiectului leasingului (în tot sau în parte) de către UTILIZATOR din cauze legale, tehnice, economice sau de orice altă natură sau dacă Obiectul Leasingului nu a fost livrat de  către  Furnizor. În asemenea cazuri, obligaţiile UTILIZATORULUI din cadrul contractului de leasing financiar rămân deplin valabile, UTILIZATORUL continuând să plătească ratele de leasing precum şi toate celelalte sume datorate LOCATORULUI în baza  contractului  de  leasing.”  Conform  art. 13.2. d in Contractul de leasing financiar „Eventualele vicii sau defecte ale Obiectului leasingului nu  influenţează  obligaţia  UTILIZATORULUI de plata ratelor  de leasing şi  a celorlalte obligaţii de plată asumate prin prezentul Contract, la scadenţă şi la întreaga valoare.”

La acest moment, din informaţiile pe care le deţinem, se efectuează cercetări penale în vederea aflării adevărului atât de către organele de cercetare penală  din România cât şi de către cele din Bulgaria.

În plus, în cadrul articolului, discuţiile purtate la sediul societăţii sunt redate trunchiat, făcându-se aprecieri  eronate şi calomnioase.

Aşteptăm soluţiile dispuse de către autorităţile române şi bulgare pentru a ne lămuri asupra faptei şi a persoanelor responsabile de săvârşirea ei.

Ulterior, în  concordanţă cu  dispoziţiile contractuale, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată  a  facturilor de asigurare  CASCO  din  partea  Utilizatorului,  Lent-Opti k  S.R.L., a intervenit rezilierea  contractului de leasing.

NOTA REDACȚIEI

Dreptul la replică este opinia exclusivă a Țiriac Leasing, pe care l-am prezentat „ad litteram” pentru o completă informare a cititorilor. În același spirit, pentru o corectă și completă informare, solicităm oficial Țiriac Leasing să se pronunțe asupra următoarelor aspecte:

Cum își protejează Țiriac Leasing clienții ajunși în astfel de situații?

Care a fost temeiul legal pentru care contractul pentru polița CASCO nu putea fi anulat/suspendat?

Autoturismul Range Rover era apt din punct de vedere legal pentru a fi repus în circulație, în condițiile în care Registrul Auto Român a respins de mai multe ori solicitările Țiriac Leasing de autentificare a acestuia?

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here