„Clauza de confidenţialitate” care ascunde salariile demnitarilor. Răspunsul ANI

Senatorul Șerban Nicolae a condus Comisia juridica spre modificarea „din temelii” a legii! Sursa foto - Adevarul.ro

 

Politicienii au început să-şi cenzureze declaraţiile de avere în ceea ce priveşte cuantumul veniturilor sau a împrumuturilor luate de la bănci, invocând o aşa numită „clauză de confidenţialitate”.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) susţine că acest lucru este ilegal, dar admite că legea ANI intră în conflict cu Codul Muncii care spune că salariul este confidenţial.

În aceste condiţii, orice funcţionar plătit din bani publici poate invoca o „clauză de confidenţialitate” şi să nu-şi treacă în declaraţia de avere veniturile anuale.
Este şi cazul lui Şerban Nicolae, liderul senatorilor din PSD. Acesta şi-a anonimizat salariul soţiei, şi ea plătită de la bugetul de stat, prin SC INCERTRANS SA, o instituţie din subordinea ministerului cercetării care se ocupă cu cercetarea în domeniul transporturilor.

Nicolae nu şi-a trecut în declaraţia de avere salariul soţiei, invocând o „clauză de confidenţialitate”. Nici soţia acestuia, Adrian Nicolae, care ocupă funcţia de director comercial şi administrativ la Incertrans SA nu şi-a trecut salariul în declaraţia de avere.

Un imprumut la Garanti Bank contractat în februarie 2015 are aceeaşi menţiune: „Rubrică anonimizată în baza unei clauze de confidenţialitate”. Problema este că împrumutul amintit din declaraţia soţului nu apare şi în declaraţia soţiei.

Un alt caz este cel al senatorului ALDE Daniel Cătălin Zamfir. În ultima declaraţie de avere, din iunie 2019, Zamfir nu şi-a trecut veniturile soţiei, realizatoarea TV Oana Stancu. Acesta trecut în categoria dedicată menţiunea „rubrică anonimizată în baza unei clauze de confidenţialitate”.

Ce spune ANI

Am întrebat Agenţia Naţională de Integritate ce riscă un demnitar care anonimizează anumite informaţii din declaraţia de avere sau de interese. „Potrivit Art 29, (1) Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.” se arată în răspunsul ANI pentru cetateanul.net

Apoi, Agenţia vine cu o completare: „Conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată art. 17 (7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate. şi, potrivit art. 26 Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă”, se arată în răspunsul ANI.

Interpretarea care secretizează veniturile

Inspectorii continuă apoi analiza acestor articole. „Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente, opinăm că declararea tuturor datelor din formularul prevăzut la Anexa 1 a Legii nr. 176/2010 este obligatorie, scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea acestui act normativ fiind acela de a permite ANI să efectueze o evaluare a datelor și a informațiilor care privesc elemente de respectare a legislației din materia dobândirii averii de către persoanele ce dețin funcții sau demnități publice, cum sunt cele prevăzute la art. 1 din lege.

Astfel, nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010, a cuantumului veniturilor declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, anonimizarea acestora, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, Agenţia putând declanşa din oficiu procedura de evaluare, conform art. 29 alin (1).

Cu toate acestea, în cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte prin anexarea la declarația de avere a unei adeverințe salariale prin care se confirmă existența clauzei, respectiv indicarea normelor speciale care instituie obligația de confidențialitate, situație în care se poate dispune anonimizarea informațiilor privind veniturile realizate excusiv de către Agenția Națională de Integritate.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţiile de avere se vor completa la toate rubricile prevăzute de formular, inclusiv cu veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), urmând ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate declarației de avere și din care rezultă existența clauzei de confidențialitate, inspectorii de integritate să se pronunțe cu privire la anonimizarea informațiilor privind veniturile realizate”, se mai arată în răspunsul ANI pentru cetateanul.net.

Asta înseamnă că, orice angajat care cere angajatorului o adeverinţă potrivit căreia între ei există o clauză de confidenţialitate poate evita publicarea pe site-ul ANI a veniturilor realizate, fără să rişte nimic.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here