Important pentru românii din Diaspora. Cum poți obține pașaportul temporar sau în regim de urgență

FOTO: Skitterphoto/Pixabay.com
FOTO: Skitterphoto/Pixabay.com

Paşaportul simplu temporar este documentul de călătorie care se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, iar în perioada imediat următoare au nevoie urgentă demonstrată de un paşaport valabil.

Acest document este eliberat cetăţenilor români atât de autorităţile competente din ţară, cât şi de către  misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate.

Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu temporar trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie  înscris în certificatele de stare civilă românești sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport).

Valabilitatea paşaportului simplu temporar este de 1 (un) an, indiferent de vârsta titularului şi nu poate fi prelungită.

Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:

a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;

b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17 din Legea nr. 248/2005;

f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;

g) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Paşaportul simplu temporar se eliberează:

a) în situaţia prevăzută la lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic;

b) în situaţiile prevăzute la lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

ATENŢIE!

  • Paşaportul simplu temporar nu conține amprentele digitale ale titularului, indiferent de vârsta acestuia.
  • Se preia semnătura electronică a titularului, cetăţean român cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii cererii.
  • Prezenta personală a solicitanţilor este obligatorie la momentul depunerii cererii.

NOTĂ: Pentru îndeplinirea condiţiilor tehnice prevăzute de reglementările legale pentru preluarea fotografiei, se recomandă ca persoana căreia i se va face pașaportul să fie îmbracată în partea superioară a corpului în culori închise și/sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă.

  • În situaţii excepţionale, se va accepta preluarea fotografiei prin scanarea unei fotografii (pe hârtie) actuale a titularului, exclusiv pentru paşapoartele simple temporare eliberate cetăţenilor români care nu se pot deplasa la sediile misiunilor şi oficiilor consulare datorită imobilizării la pat, la domiciliu sau la spitale, din cauze de sănătate dovedite cu certificate medicale emise de autorităţile medicale.

Procedura scanării fotografiei se foloseşte numai dacă sunt îndeplinite formalităţile privind stabilirea identităţii persoanei. În aceste situaţii este obligatorie identificarea titularului paşaportului temporar, activitate care se realizează de către consul.

Fotografia pe hârtie trebuie să fie tip paşaport care să conţină imaginea facială a copilului şi să respecte caracteristicile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulteriore şi de HG nr. 94/2006 cu modificările şi completările ulteriore (fără ochelari, cu o expresie a feţei firească, ochii deschişi, privirea spre cameră, imaginea facială să ocupe 70-80% din suprafaţa fotografiei, capul şi faţa descoperite – capul poate fi acoperit din motive religioase cu condiţia ca toate detaliile feţei să fie expuse şi vizibile cu uşurinţă).

  • Pentru eliberarea unui paşaport temporar pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sunt necesare documentele enumerate la rubrica Paşaportul simplu electronic cu domiciliul în străinătate (CRDS).
  • În cazul în care nu mai posedaţi niciun alt document de identitate românesc în momentul în care solicitaţi ambasadelor sau consulatelor eliberarea unui paşaport temporar pentru continuarea călătoriei sau pentru reglementarea şederii, este foarte important pentru rapiditate să puteţi furniza misiunii diplomatice/oficiului consular Codul Numeric Personal (C.N.P.) atribuit dumneavoastră de către autorităţile române de evidenţă a populaţiei. Acest cod este înscris în certificatele de naştere/căsătorie, buletinele/cărţile de identitate, paşapoartele şi permisele de conducere emise de autorităţile române.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here