Judecătorii nu-i cred pe săraci. Pensionară amărâtă în proces cu Gigi Becali, pusă să plătească o taxă de 50.000 lei

Gigi Becali

Pensionară versus Gigi Becali în Justiția română. Bătrâna este obligată să achite o taxă judiciară care o lasă muritoare de foame.

Instanța de apel a impus retroactiv o taxă de timbru pentru judecata la fond. Femeia în vârstă de 85 de ani, cu o pensie care nu-i ajunge decât pentru medicamente și întreținere, este obligată să plătească o taxă judiciară de timbru uriașă pentru un litigiu care nu se judecă și nu se va judeca, deci fără finalitate și fără șansă de a obliga partea adversă la plata cheltuielilor de judecată. Gigi Becali este „drept credinciosul” din spatele nenorocirii bătrânei.

Taxă de timbru impusă retroactiv

Apelantului-reclamant Stroe Anela, născută în 1937, i se punea în vedere prin Citația din 9 noiembrie 2017, de către Secția Civilă a Tribunalului Ilfov, să achite, în dosarul 4005/1748/2007, „diferența de taxă judiciară de timbru datorată la fond în cuantum de 75.328, 30 lei (75934,30 – 414 – 192 lei)”, adică peste 16.000 euro.

Gigi Becali

Trebuie precizat de la bun început că taxa a fost instituită în faza de apel a procesului, după ce instanța de fond nu ceruse timbru judiciar. Stroe Anela susține că dacă știa că la apel i se va impune să plătească o sumă exorbitantă pentru posibilitățile sale, 75.328, 30 lei, renunța la proces încă de la instanța de fond, Judecătoria Cornetu.

De altfel, în Recursul depus pe 18 noiembrie 2019, avocații lui Stroe Anela explică negru pe alb abuzul juridic:

„Instanța de fond nu a ținut cont că această taxă este impusă retroactiv (deci fără posibilitatea subsemnatei de a renunța la judecată pentru a nu o plăti, fără posibilitatea concretă de a mă opune stabilirii ei, fără dreptul de a mă proteja în vreun fel).

Instanța arată că taxa este datorată pentru judecata fondului, dar tocmai asta este situația agravantă:

-Subsemnata nu puteam deci să renunț la judecată și să nu plătesc taxa;

-Subsemnata nu am știut înainte să mă judec că acest cost îmi va fi impus retroactiv;

-Însăși stabilirea retroactivă a unei taxe și impunerea la trai singură, nedeplasabilă și fără venituri timp de doi ani constituie un abuz;

-Subsemnata nu a avut nicio cale efectivă de a mă proteja, de a înlătura această obligație care mă condamnă, de a renunța la judecată sau de a mă apăra în vreun fel;

Gigi Becali

Ironic este că instanța de fond (fond pentru care îmi este impusă taxa) a respins acțiunea tocmai pe motiv că nu am achitat taxa de timbru, deși nu-mi impusese această taxă niciodată;

-Deci, eu sunt condamnată și lipsită de dreptul la viață pentru o judecată pe fond respinsă pe motiv de neplată a taxei, într-un dosar suspendat în baza legii 85/2016 și a cărui judecare nu va fi reluată niciodată, fără posibilitatea de a mă elibera de această condamnare.

De asemenea, în susținerea prezentei cereri, menționez că prezentul dosar va rămâne fără obiect raportat la suspendarea dispusă, valorificarea drepturilor cerute făcându-se pe calea înscrierii la masa credală, astfel mă aflu în situația de a plăti o taxă judiciară de timbru  pentru un litigiu care nu se judecă și nu se va judeca, deci fără finalitate și fără șansă de a obliga partea adversă la plata cheltuielilor de judecată”.

Pensia bătrânei, executată silit

Partea adversă este SC Leoser SA, societate aflată în insolvență, controlată de Gigi Becali.

Cităm mai departe din Recursul împotriva Încheierii 163/A din 24.09.2019 pronunțată de Tribunalul Ilfov:

„În același mod, dacă s-ar respinge cererea la înscrierea la masa credală, prezentul dosar ar rămâne fără obiect.

Astfel, obligația mea de plată este neproporțională întrucât:

-În mod evident este una împovărătoare pentru subsemnata – impunând o obligație de aproximativ 60% din veniturile lunare;

-Obligația în sine este nelegală întrucât legea interzice în mod expres stabilirea unei obligații de plată de peste 50% din venitul lunar:

-Obligația este fără corespondent întrucât dosarul  este unul care nu se judecă și nu se va mai judeca întrucât pârâta este în insolvență;

-Subsemnata nu am nicio cale legală de a-mi recupera această taxă de la pârâtă în lipsa judecării dosarului pe fond;

-Această taxă a fost stabilită retroactiv în apel pentru fond și deci fără posibilitatea subsemnatei de a renunța la judecată, ca să mă eliberez de taxă.

Vă solicităm să observați că, prin prezenta cerere, subsemnata îmi justific atât interesul legitim, indic, de asemenea, și principial drepturile încălcate, arăt în concret și motivele de nelegalitate a obligației, fiind astfel fără relevanță că legislația nu a prevăzut această situație (dosar care nu se judecă pe fond dar în care taxa este totuși impusă), pe cale de consecință vă solicit ca în temeiul art. 5 alin. 2 CPC și art. 21 din Constituție să dispuneți judecarea solicitării subsemnatei și în lipsa unui temei legal procedural concret.

Evidențiez că în lipsa unui temei legal expres, subsemnata pot să invoc în fața instanței atât principii ale dreptului cât și concret să solicit apărarea dreptului constituțional la subzistență și să invoc nelegalitatea impunerii”.

Abuzurile strigătoare la cer de la Curtea de Apel București

Pe 13 ianuarie 2020, Curtea de Apel București a respins recursul ca nefondat, deși iată ce se spune în cererea de recurs:

„Instanța nu a ținut cont de situația de fapt, reiterând susțineri fără acoperire (acelea că subsemnata aș avea și alte venituri, aspect fals pe care l-am probat deja, dar a rămas ca o idee pe care instanțele o însușesc în încercarea de a se acoperi încălcarea dreptului la viață al subsemnatei).

Împotriva aceste încheieri am formulat cerere de reexaminare întemeiată pe cele redate anterior, însă instanța a respins cererea subsemnatei, întrucât a apreciat că subsemnata dețin în proprietatea aproximativ 71.000 mp de teren, de pe urma cărora încasez venituri anuale din arendă.

Această afirmație nu poate fi susținută, întrucât:

-Subsemnata nu am declarat în niciun moment că încasez aceste venituri;

-Subsemnata sunt, într-adevăr, coproprietară pe aceste terenuri, însă nu am încasat și nici nu încasez venituri de pe urma acestora, întrucât aceste terenuri sunt în litigii, Statul Român (prin Agenția Domeniilor Statului) fiind cel care încasează redevențe de pe urma lor;

-În dovedirea cererii de ajutor public judiciar, subsemnata am depus o serie de înscrisuri, prin care făceam dovada veniturilor mele, depunând și o declarație pe proprie răspundere, prin care învederam că nu încasez alte venituri. Dacă instanța aprecia că se impune depunerea la dosar  adeverinței de la fisc din care să reiasă că nu dețin alte venituri din arenzi, dobânzi, chirii, trebuia să-mi pună în vedere acest lucru, nu să procedeze la soluționarea cererii mele în lipsa acesteia, dând, practic, o soluție întemeiată pe simple afirmații ale PĂRȚII ADVERSE și din deduceri per a contrario.

În combaterea celor reținute de către instanța de judecată, am atașat adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală din care rezultă că subsemnata nu încasez alte venituri”.

Gigi Becali

Becali, în spatele firmei Leoser SA

Stroe Anela a deschis în 2007 un proces pentru lipsire drept de folosință împotriva SC Leoser SA, societate deținută, în mod real, de Gigi Becali, care exploata în mod nelegal terenuri agricole de aproximativ 7 hectare a căror coproprietară, conform titlurilor de proprietate eliberate în 2004 în baza unor sentințe definitive din 2002, este Stroe Anela.

Cum ADS, în numele Statului Român, continua să încaseze redevența pe terenurile respective, refuzând să lase folosința proprietarilor de drept printre care și Stroe Anela, care plăteau impozite pe ele, aceasta a intentat procesul despre care vorbim aici.

Instanța de fond, fără să ceară plata unei taxe de timbru, a dat câștig de cauză, în baza expertizei judiciare, reclamantei Stroe Anela, firma lui Gigi Becali, SC Leoser SA, trebuind să-i plătească 4.072.381,11 lei.

Numai că, după această sentință, Gigi Becali introduce, în noiembrie 2015, Leoser SA în insolvență, numind administrator judiciar MIT INSOLV SPRL – Filiala Argeș.

Astfel, Stroe Anela, în loc să se bucure la bătrânețe, în calitate de coproprietar, de o parte din aproape un milion de euro, este bună de plată circa 10.000 de euro, la o pensie de 1.840 lei.

Dar să mai cităm din Recurs:

„Instanța susține, în mod neîntemeiat, că subsemnata nu se întreține doar din pensie, în condițiile în care din actele dosarului reiese că dețin în coproprietate terenuri în suprafață totală de aproximativ 71.000 mp, din care aș încasa arendă.

Primo, terenurile la care face referire instanța sunt incluse, în mod nelegal (subsemnata făcând numeroase demersuri la organele penale și la instituțiile abilitate, în sensul excluderii acestor terenuri din contractul de concesiune) în contractul de concesiune încheiat între SC Leoser SA și ADS, aceasta din urmă fiind cea care încasează redevența pe aceste terenuri (depun atașat facturile aferente anilor 2008-2015).

În aceste condiții, sunt neîntemeiate susținerile instanței, conform cărora subsemnata încasez venituri din exploatarea acelor terenuri, cât timp terenurile mele erau incluse în respectivul contract, ADS fiind cel care încasa și încasează, și în prezent, în mod nelegal, redevența.

În plus, aceste înscrisuri se află la dosarul cauzei, astfel încât nu înțelegem modalitatea prin care instanța de judecată a stabilit în sens contrar, cât timp actele dosarului nu reiese că aș încasa vreo sumă de bani de pe urma acestor terenuri, tocmai acesta fiind și motivul pentru care am promovat acțiunea pentru lipsă de folosință (ce face obiectul prezentului dosar).

Pentru a reține acest aspect, instanța de judecată trebuie să-și întemeieze soluția pe probe, iar nu pe presupuse afirmații, pretins făcute de subsemnata”.

Încheierea nr. 127/A

Avocații lui Stroe Anela au cerut reexaminarea taxei judiciare pe motiv că a fost calculată eronat, iar completul compus din Alina Dumitrescu – președinte și Loredana Geanina Antonescu – judecător, Tribunalul Ilfov – Secția Civilă a respins, prin Încheierea nr. 127/A din 11 decembrie 2017, cererea ca neîntemeiată, motivând că „taxa judiciară de timbru împotriva căreia petenta a formulat cerere de reexaminare nu vizează taxa stabilită pentru exercitarea apelului, ci taxa de timbru aferentă judecății în fond a cererii de chemare în judecată, cerere evaluabilă în bani, supusă timbrajului conform art. 2 alin. 1 lit. G din Legea nr. 147/1997”.

Pe 10 ianuarie 2018, Stroe Anela „a solicitat acordarea ajutorului judiciar sub forma scutirii sale, eșalonării sau reducerii de la plata texei judiciare de timbru stabilite”, iar instanța aprobă reducerea cu o treime, la 50.218,87 lei, eșalonând-o în 48 de rate lunare a câte 1046,22 lei, începând cu luna martie 2018.

Toate acțiunile în justiție care au urmat, introduse de bătrâna pensionară, astăzi în vârstă de 85 de ani, i-au lăsat reci pe judecători.

Gigi Becali

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here