EXCLUSIV Ei sunt vinovați de tragedia de la Colectiv. Toți primarii susțin asta

Colectiv

Dacă vechea legislație nu ar fi fost modificată în mod iresponsabil, de către politicienii români, tragedia din Colectiv nu s-ar fi întâmplat niciodată. Un lucru pe care judecătorii și procurorii l-au uitat cu desăvârșire.

Articol realizat de Roland Cătălin Pena și Sorin Ghica

Ei, politicienii Guvernării Năstase, sunt principalii vinovați moral pentru morții de la clubul „Colectiv”. Ei sunt cei care au înlăturat obligativitatea depunerii autorizației de prevenire și stingere a incendiilor pentru obținerea acordului/autorizației de funcționare și au înlocuit-o cu o simplă declarație pe proprie răspundere. Iar primarii din întreaga țară au fost obligați prin lege să dea autorizații de funcționare tuturor celor care doar afirmau că îndeplinesc condițiile legale.

Ziarul Cetățeanul prezintă, la finalul acestui articol, mai multe răspunsuri oficiale ale primarilor marilor orașe din România, care recunosc că au eliberat, în aceleași condiții, sute de autorizații precum cea de la Colectiv. Așa îi obliga legea lui Adrian Năstase!

În anul 2000 exista un formular cu care agentul economic venea la primărie atunci când solicita autorizația de funcționare și pe acel formular trebuia să aibă ștampila de la toate instituțiile abilitate inclusiv de la ISU. Dacă nu se găsea ștampila ISU pe formular nu se elibera autorizația de funcționare!

Această lege s-a abrogat în 2002 și s-a introdus declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de prevenire împotriva incendiilor.

Lupta guvernului Năstase pentru „declarația pe proprie răspundere”

Mai întâi a fost Hotărârea Guvernului Nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților, semnată de prim-ministrul Adrian Năstase, Radu Deac –  secretar de stat la Ministerul Sănătății și Familiei, Ilie Sârbu – ministrul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Petru Lificiu – Ministrul Apelor și Protecției Mediului, Marian Sârbu – ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Silvia Ciornei – ministru pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație și Petru Șerban Mihăilescu (cunoscut ca Michi Șpagă) – ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Declarația pe proprie răspundere apărea în Articolul 3 al Hotărârii:

ART. 3

    (2) (…) în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor.

Ca să dea o putere și mai mare „declarației pe proprie răspundere”, guvernul Năstase trimite parlamentului un proiect de lege care avea să devină Legea Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind și autorizarea funcționării persoanelor juridice, care la art. 15 alin. 1 lit. b) prevede că: «În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrarea (…) solicitantul are obligația să depună, odată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația tip pe proprie răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că: (…) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația tip»”.

Intervenția legislativă a Guvernului Năstase a legat primarii de mâini și de picioare și a permis, după cum lesne se poate observa, tragedia de la Colectiv dar și alte incendii soldate cu victime!

Toate primăriile din România au eliberat autorizații pe propria răspundere

Cea mai bună dovadă că judecătorii vor să-l scoată țap ispășitor vine de la primăriile marilor orașe din România. Ziarul Cetățeanul a solicitat edililor să spună cum au eliberat autorizații de funcționare pentru agenții economici, înainea de 30 octombrie 2015, data producerii tragediei din Clubul Colectiv. Fără nicio excepție, municipalitățile au răspuns că, respectând legislația în vigoare la acea dată, au eliberat autorizațiile de funcționare pe propria răspundere a agenților economici că vor obține avizul PSI.

Primăria Iași: „Anterior datei de 30.10.2015, Municipiul lași emitea autorizații de funcționare conform Legii 307/2013 privind apărarea împotriva incendiilor și a procedurii existente la acea dată, care nu cerea obligativitatea prezentării autorizației și avizului de securitate la incendiu.

Colectiv

Primăria Oradea: Verificarea existenței avizului/autorizației privind securitatea la incendiu în spețele deduse analizei exced competenței funcționale a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea. (…) Răspunderea pentru respectarea tuturor normelor privind securitatea la incendiu revine exclusiv beneficiarului acordului de funcționare/autorizației pentru desfășurarea activității”.

Primăria Brăila: „Anterior datei de 30 octombrie 2015, eliberarea autorizațiilor de funcționare se efectua în baza Regulamentului de eliberare a Autorizației de funcționare referitor la funcționarea unităților de alimentație publică  în Municipiul Brăila, care nu prevedea expres obligația de a depune avizul și/sau autorizația de securitate la incendiu. Toți agenții economici care au solicitat eliberarea de avize/autorizații de funcționare au declarat pe proprie răspundere că „pe întreaga durată de funcționare vor respecta legislația privind protecția mediului, protecția  muncii, vor îndeplini condițiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor.

Primăria Arad: „Anterior datei de 30 octombrie 2015, autorizațiile pentru desfășurarea activității de alimentație publică s-au emis în baza documentației prevăzută prin art. 47, alin (1) din H.C.L.M. nr. 9/2011 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad. (…) La acea dată majoritatea spațiilor funcționau pe baza unei declarații pe propria răspundere privind respectarea normelor de securitate la incendiu.

Primăria Constanța: „Anterior anului 2016, în Regulamentele privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piață în municipiul Constanța aprobate prin Hotărâri ale Consiliului local nu sunt invocate prevederi în ceea ce privește prezentarea acordurilor/autorizațiilor de securitate la incendiu pentru operatorii economici care solicitau autorizarea în vederea desfășurării activității de alimentație publică. (…) Formularele tip utilizate în activitatea de autorizare a operatorilor economici includ şi un act oficial pe propria răspundere, prin care aceștia declară că au cunoștință şi dețin toate avizele/autorizațiile/înregistrările  de la instituțiile abilitate, după caz, inclusiv de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Primăria Craiova: Avizul sau autorizația de securitate la incendiu nu a făcut și nu face parte din documentația necesară eliberării autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, înscrisuri ce sunt stabilite prin procedurile interne ale instituției. (…) Primăria Municipiului Craiova nu are competențe cu privire la verificarea şi controlul autorizațiilor/avizelor de securitate la  incendiu, pentru construcții cu destinația de alimentație publică cu aria desfășurată egală sau mai mare de 200 mp, aceste competente fiind în sarcina altor instituții abilitate în verificarea şi emiterea acestora.

Colectiv

Primăria Galați: „Până la sfârşitul anului 2015, Primăria Municipiului Galați a emis avizul cu orar de funcționare şi autorizația privind desfășurarea de activități de alimentație publică. Conform regulamentului, pentru eliberarea actelor administrative menționate nu se solicita aviz sau autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați.

Primăria Sectorului 2: „În conformitate cu HCL Sector 2 46/2013 privind aprobarea metodologiei de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pe raza sectorului 2, agenții economici care solicitau emiterea autorizației de funcționare pentru punctul de lucru al cărui obiect de activitate se încadra în cod CAEN 5610 – restaurante și 5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor, nu aveau obligativitatea depunerii avizului/autorizației de securitate la incendiu la cererea prin care solicitau autorizația de funcționare, indiferent de suprafața spațiului.

Colectiv

ISU a dat peste mâini primăriei

Culmea, chiar ISU București avertizase edilii să nu-și bage nasul în treburile pompierilor, pentru că nu au niciun fel de atribuții.

Astfel, în dosarul în care este judecat Piedone se regăsește o adresă de corespondență purtată între viceprimarul Sectorului 2 de la acea vreme, Dan Cristian Popescu, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (adresa nr. 1367118/19.03.2019), prin care șefii instituției comunicau reprezentantului Primăriei: ,,Nici primarul și nici o altă persoană desemnată de acesta (n.r. în acest caz directorul general al Poliției Locale) nu are acoperire legislativă în a executa controale, constatări contravenții și aplica sancțiuni contravenționale în domeniul apărării împotriva incendiilor (…) în concret, nu are acoperire legală în a desfășura activitățile menționate anterior la instituții și operatori economici care nu sunt în subordinea consiliului local sau nu aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here