ANRE recunoaște că lucrează în interesul „băieților deștepți” din energie, curentându-i pe români cu facturile la electricitate

Președintele ANRE Dumitru Chiriță ne costă 12. 000 de euro pe lună
Președintele ANRE Dumitru Chiriță ne costă 12. 000 de euro pe lună

ANRE recunoaște că lucrează în interesul „băieților deștepți” din energie, într-un răspuns la întrebările adresate de CETĂȚEANUL.

Instituția condusă de pesedistul Dumitru Chiriță recunoaște, de fapt, că a blocat montarea de contoare inteligente (SIM) la consumatori, adică la toți românii, pentru a nu afecta profitul operatorilor de distribuție a energiei electrice.

Pentru a ticlui un răspuns oficial cât mai meșteșugit, în care să justifice cât de cât lăsarea românilor la mâna firmelor de distribuție a energiei electrice contrar Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 din 2012, ANRE a avut nevoie de nu mai puțin de 38 de zile, cu mult peste termenul dat de Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cum demonstrează bonul atașat, întrebările noastre au fost înregistrate la ANRE pe 11 octombrie, iar răspuns ne-a fost trimis, după ce am insistat, abia pe 18 noiembrie.

Înainte să mergem mai departe cu comentarea răspunsului ANRE, precizăm că SINGURA SOLUȚIE ca românii să plătească PREȚUL CORECT pentru curentul electric consumat este montarea de CONTOARE INTELIGENTE, cu autocitire, așa cum am demonstrat în articolul Contorul inteligent – singura soluție ca să plătim prețul corect la energia electrică. Guvernul Ciucă îi fură pe români ca ultimul șarlatan.

„Justificarea” ANRE, desființată pas cu pas

Pentru început, ANRE ne spune ce știam și ce trebuia să facă și n-a făcut, lăsându-i pe români la mâna facturilor „estimate” după bunul plac al furnizorilor:

„Activitățile privind integrarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice au fost inițiate în baza prevederilor art. 66 din forma inițială a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (în continuare Lege). Alin. (1) din articolul menționat prevedea ca  Până la data de 3 septembrie 2012, ANRE va evalua implementarea sistemelor de măsurare inteligente din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţă, al rentabilităţii, precum şi al termenelor fezabile de implementare”.

Mai mult, ANRE recunoaște că a plătit un studiu de fezabilitate firmei de consultanță A. T. Kearney, care a stabilit, fără putință de tăgadă că „introducerea contorizării  inteligente în România este rentabilă pentru măsurarea energiei electrice. Ca atare conform art. 66 alin. (2) din Lege, ANRE trebuia să aprobe un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligente (SMI), astfel încât circa 80% dintre clienţi să dispună de sisteme de măsurare inteligente până în 2020”.

Deci, să repetăm, „introducerea contorizării  inteligente în România este rentabilă pentru măsurarea energiei electrice”.

Însă, pe șefii ANRE i-a lovit mila de pungile arhipline ale furnizorilor, nu pentru ale amărâților de români, și au decis că: „Pentru a evita  suportarea prin tarife  a unor costuri exagerate cu înlocuirea contoarelor s-a hotărât ca procesul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice să înceapă printr-o campanie de proiecte pilot”.

Și, ce să vezi? Proiectul pilot a arătat ce voiau să arate furnizorii și nu ce spunea raportul „A. T. Kearney”: „Analizele cost-beneficii efectuate pe parcursul etapei de implementare a proiectelor pilot pe baza costurilor și beneficiilor înregistrate au evidențiat clar faptul că, pentru a fi rentabilă implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, este necesar un nivel minim al consumului de energie electrică pe loc de consum si  a arătat clar că gradul de implementare de 80% nu se poate realiza în condiții de rentabilitate pentru toate zonele de concesiune”.

Nici Parlamentul nu a rămas insensibil la greaua „suferință” a veniturilor furnizorilor și „art.66 din  lege a suferit modificări (prin Legea nr. 167 din 10 iulie 2018) și impunea realizarea SMI în condiții de eficiență economică”.

Așa că nou numitul președinte al ANRE Dumitru Chiriță, care până atunci fusese membru chiar în comisia parlamentară de control a ANRE și participase, ca parlamentar, la modificarea legii, n-a mai suportat să-i vadă „suferind” pe furnizorii de energie electrică și a emis, pe 8 mai 2019, Decizia președintelui ANRE nr. 778 prin care ținta, la nivelul anului 2020, de 80% pentru implementarea Sistemului de Măsurarea Inteligentă (SMI), adică montarea contoarelor cu autocitire, a fost amânată la calendele grecești, după cum a cerut fiecare furnizor.

Fapt recunoscut cu seninătate de ANRE:

„Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028 aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 778/2019 a fost stabilit pe baza analizelor cost-beneficii întocmite de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari”.

Mai mult, „fiecare operator de distribuție a făcut propunerea de calendar de implementare pe o durată de 10 ani având ca repere analiza cost-beneficii pozitivă”.

Acum, am înțeles cu toții cine face legea la ANRE în detrimentul românilor? Cum, nu? Ne-o spune însuși ANRE: „operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari”.

Dar, ANRE nu s-a oprit aici cu slugăreala operatorilor de distribuție și, folosindu-se de pandemia de COVID-19, a mai blocat încă o dată montarea contoarelor inteligente, fie și în ritmul de melc pe care îl impuseseră furnizorii, deoarece „au fost primite solicitări de modificare a calendarului de implementare din partea operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari (…) Astfel, în luna august 2022 a fost aprobată Decizia președintelui ANRE nr. 1315/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 778/2019”.

Am căutat Decizia 1315 a lui Dumitru Chiriță din 3 august 2022, prin care a amânat din nou calendarul de implementare pe care tot el îl făcuse, pe placul furnizorilor, prin Decizia 778 din 2019.

Iată ce generos s-a dovedit, din nou, cu furnizorii domnul președinte Chiriță, prin Decizia 1315, prin care i-a „obligat” „să reevalueze gradul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în zonele de concesiune și să transmită la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă este cazul, propuneri de modificare a calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru zona de concesiune, corelat cu rezultatele analizelor cost-beneficii”.

Că ANRE lucrează în detrimentul românilor, după cum îi cântă furnizorii, ne-o spune, negru pe alb, chiar ANRE în răspunsul pentru CETĂȚEANUL:

„Procesul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice este afectat în continuare, operatorii de distribuţie solicitând diminuarea pozițiilor de plan referitoare la implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru anul 2022 din cauza lipsei acute de semiconductoare şi de contoare din piaţa de echipamente”.

Vorba aia, când fu Tutea, nu fu Mandea, adică când nu mai fu „pandemia”, nu mai fură „semiconductoarele” și „contoarele”.

Față de cele spuse până aici, ANRE atinge culmea ipocriziei, la finalul răspunsului pentru CETĂȚEANUL:

„Faţă de cele de mai sus subliniem că în implementarea SMI principalul scop urmărit de ANRE a fost asigurarea unei protecţii reale a consumatorului, atât în ceea ce priveşte evitarea suportării prin tarifele de distribuţie a unor costuri nejustificate cu implementarea SMI concomitent cu evitarea estimărilor eronate în procesul de facturare a clienţilor finali”.

Ce altă concluzie să tragi decât că statul român, prin ANRE, ne ia pe toți de proști, spunând că moare de grija noastră, dar lucrează în beneficiul „băieților deștepți” din energie?

Pentru conformitate, dar mai ales pentru a se vedea că ANRE a refuzat să răspundă la ultima noastră întrebare, privind influențele politice care l-au determinat pe Dumitru Chiriță să emită, împotriva intereselor românilor, Decizia 778, publică integral solicitarea noastră și răspunsul ANRE.

Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Electric (ANRE)

În atenția domnului președinte Dumitru Chiriță

Pentru corecta informare a opiniei publice, conform legii 544 din 2001, vă rugăm să ne comunicați motivele care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 778 din 08 mai 2019 privind aprobarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028, prin care acesta „poate fi revizuit, la solicitarea justificată a operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari sau la inițiativa ANRE”.

Înainte de emiterea Deciziei nr. 778 ați luat în calcul consecințele asupra consumatorului final, în sensul că acesta este prejudiciat prin plata facturilor emise pe bază de estimare a consumului, în lipsa contorului cu autocitire?

Au existat influențe politice care v-au determinat să emiteți Decizia nr. 778?

Cu deosebită considerație, Roland Cătălin Pena, senior editor                                 10. 10. 2022

Stimate domnule Pena,

Activitățile privind integrarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice au fost inițiate în baza prevederilor art. 66 din forma inițială a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (în continuare Lege). Alin. (1) din articolul menționat prevedea ca  „Până la data de 3 septembrie 2012, ANRE va evalua implementarea sistemelor de măsurare inteligente din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţă, al rentabilităţii, precum şi al termenelor fezabile de implementare.” În cursul anului 2012 firma de consultanță A.T. Kearney a realizat un studiu de fezabiltate finalizat prin raportul „Contorizarea inteligentă în România” care a concluzionat că introducerea contorizării  inteligente în România este rentabilă pentru măsurarea energiei electrice. Ca atare conform art. 66 alin. (2) din Lege, ANRE trebuia să aprobe un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligente (SMI), astfel încât circa 80% dintre clienţi să dispună de sisteme de măsurare inteligente până în 2020.

Pentru a evita  suportarea prin tarife  a unor costuri exagerate cu inlocuirea contoarelor s-a hotărât ca procesul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice să înceapă printr-o campanie de proiecte pilot prin care să se realizeze testarea soluțiilor tehnice care transpun arhitectura de bază a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru satisfacerea funcționalităților impuse, în condițiile stării tehnice existente a rețelelor de joasă tensiune, identificarea, determinarea și analizarea problemelor tehnice întâmpinate, a configurațiilor optime a sistemelor care urmează să fie instalate și a costurilor aferente.

Această etapă a relevat și o diferență semnificativă de problemele tehnice și organizatorice intre operatori. Analizele cost-beneficii efectuate pe parcursul etapei de implementare a proiectelor pilot pe baza costurilor și beneficiilor înregistrate au evidențiat clar faptul că, pentru a fi rentabilă implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, este necesar un nivel minim al consumului de energie electrică pe loc de consum si  a aratat clar că gradul de implementare de 80% nu se poate realiza în condiții de rentabilitate pentru toate zonele de concesiune. Altfel, se vor socializa, prin tariful de distribuție a energiei electrice, costuri neeconomice, fapt ce contravine prevederilor din Lege care  stipulează că dezvoltarea rețelelor se face în condiții de eficiență economică.

 In acelasi timp, art.66 din  lege a suferit modificări (prin Legea nr. 167 din 10 iulie 2018) și impunea realizarea SMI în condiții de eficieneță economică. Elaborarea reglementării pentru stabilirea condițiilor de realizare a calendarului de implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice la nivel național s-a realizat  în condițiile în care prevederile din Lege privind  aceste sisteme s-au modificat.

Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028 aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 778/2019 a fost stabilit pe baza analizelor cost-beneficii întocmite de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari întocmite în baza prevederilor Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018 și fundamentate pe analizele cost-beneficii realizate de operatorii de distribuție concesionari pe baza rezultatelor înregistrate în etapa proiectelor pilot desfășurată în perioada 2014 – 2017.

Fiecare operator de distribuție a făcut propunerea de calendar de implementare pe o durată de 10 ani având ca repere analiza cost-beneficii pozitivă, zone de implementare compacte, evitarea subvenționărilor încrucișate. Operatorii de distribuție pot dezvolta proiecte de instalare a contoarelor integrabile în sistemele de măsurare inteligentă sau proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă finanțate din fonduri atrase prin programe de finanțare din fonduri europene, în afara calendarului de implementare aprobat, exigențele impuse prin condițiile-cadru privind numai condițiile tehnice ale echipamentelor integrate în sisteme.

Din monitorizarea  implementării calendarului ANRE a constatat întârzieri în realizarea calendarului datorate în principal  evenimentelor socio-politice și economice din perioada 2019-2022 care nu au permis asigurarea bazei materiale (anulare licitații din cauza ofertelor neconforme cu caietul de sarcini sau cereri de ofertă rămase fără răspuns), imposibilitatea accesului la locul de consum datorita restricțiilor din perioada pandemiei Covid 19.

Prin urmare, au fost primite solicitări de modificare a calendarului de implementare din partea operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari. Aceste solicitări au fost și de creștere a gradului de implementare, dar și de realocare a nerealizărilor din primii ani ai perioadei de implementare, cu menținerea gradului de implementare total. Astfel, în luna august 2022 a fost aprobată Decizia președintelui ANRE nr. 1315/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 778/2019.

Procesul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice este afectat în continuare, operatorii de distribuţie solicitând diminuarea pozițiilor de plan referitoare la implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru anul 2022 din cauza lipsei acute de semiconductoare şi de contoare din piaţa de echipamente.

Faţă de cele de mai sus  subliniem că în implementarea SMI principalul scop urmărit de ANRE a fost asigurarea unei protecţii reale a consumatorului, atât în ceea ce priveşte evitarea suportării prin tarifele de distribuţie a unor costuri nejustificate cu implementarea SMI concomitent cu evitarea estimărilor eronate în procesul de facturare a clienţilor finali.

Cu stimă,

Compartimentul comunicare și relații publice

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here