ANI: Consiliera de la Primăria Sector 1 al cărei soț a primit contracte de 200 milioane de euro era în incompatibilitate

Petrescu

Agenția Națională de Integritate (ANI) a stabilit că Natalia Petrescu, fostă consilieră de comunicare la Primăria Sector 1, se afla într-o situație în afara legii pe perioada în care soțul său primea contracte de sute de milioane de euro pentru amenajarea spațiilor verzi de la municipalitatea locală condusă de Andrei Chiliman.

Inspectorii de integritate susțin că regulile incompatibilităților destinate consilierilor locali și județeni se aplică și conilierilor primăriilor, cu o condiție. Mai exact, să fie angajați cu contract individual de muncă. Din datele transmise de Primăria Sector 1 reiese că Natalia Petrescu a fost angajată cu un astfel de contract.

Reamintim că Natalia Petrescu a fost între 2005 și 2014 o salariată practic necunoscută din Primăria Sector 1 pe postul de consilieră de imagine. În acest interval, partenerul de viață, Florin Petrescu, a obținut aproape 200 milioane de euro prin două firme specializate în amenajarea spațiilor verzi și reabilitarea imobilelor. După ce a plecat din Primărie, consiliera a preluat una dintre afaceri și 45% din acțiunile celei de-a doua societăți. Una dintre companii apare într-o anchetă a DNA unde un martor amintește că firma le-ar fi dat lui Andrei Chiliman și oamenilor săi șpagă sub formă de comisioane din contractele primite de la Primărie.

Cetățeanul.net a prezentat acest caz pe larg aici: Cum a primit soțul consilierei de imagine a lui Chiliman contracte de 200 de milioane de euro de la Primărie

Răspunsul integral al Agenției Naționale de Integritate

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Integritate cu nr. 2211/08.02.2016, vă comunicăm următoarele:

1. Situația de fapt analizată: dacă este generată o încălcare a regimului conflictelor de interese în cazul unei persoane angajate pe post de consilier în cadrul Primăriei Sector 1 în situația în care doua societăți ale sotului acesteia au primit contracte de 200 de milioane de euro de la Primaria Sector 1.

2.  Dispoziții legale aplicabile:

Regimul incompatibilitatilor şi al conflictelor de interese aplicabil speței, este reglementat de Legea 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților, conform dispozițiilor art. 90 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare:

”(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

Totodată, în  conformitate cu prevederile art. 93 alin(1) și (2) din Legea 161/2003:

„(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

(2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.”

Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente opinăm că, situația prezentată de dumneavoastră poate genera o încălcare a regimului incompatibilităților prevăzut de art. 90 din Legea nr. 161/2003, în măsura în care respectiva persoană a fost încadrată cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv.

Precizăm că acesta reprezintă punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate și nu o interpretare generală și obligatorie a textelor de lege amintite.

Cu stimă,

Agenţia Naţională de Integritate

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here