Municipalitatea vrea să resusciteze Centura Verde a Capitalei și caută terenuri pentru împădurire

0
26
Centura Verde

Primăria Capitalei intenţionează să reînceapă proiectul privind Centura Verde, discutat încă din 2005, iar consilierii urmează să dezbată şi să voteze în şedinţa de miercuri a CGMB un proiect de hotărâre pentru identificarea unor terenuri care să fie împădurite în zonele de nord-est şi sud-vest ale Bucureştiului.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind Centura Verde prespune realizarea studiilor pentru indentificarea unor terenuri potrivite pentru împădurire şi a speciilor de arbori, astfel putând fi extinse suprafeţele împădurite în zonele de nord-est şi sud-vest ale Capitalei.

„Realizarea Centurii verzi a Municipiului Bucureşti se constituie într-un obiectiv strategic pentru Capitală, fiind o resursă naturală importantă cu rol în combaterea efectelor schimbărilor climatice, reducerea poluării aerului, mărirea suprafeţelor de spaţiu verde şi o oportunitate de stimulare a dezvoltării ariei metropolitane a Capitalei prin amenajarea unor poli de interes turistic şi de agrement”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Potrivit proiectului, extinderea suprafeţelor împădurite a fost iniţial cuprinsă ca măsură în Planul Urbanistic General din anul 2.000, în cadrul Strategiei de Dezvoltare la nivel intercomunal a aglomeraţiei urbane Bucureşti. De asemenea, iniţiatorii proiectului privind Centura Verde mai spun că prin reîmpădurirea unor terenuri din jurul Bucureştiului va creşte calitatea mediului, va fi redusă poluarea fonică şi diminuată intensitatea vâtului, va fi redusă cantitatea de energie utilizată pentru încălzire sau răcire, scurgea şi infiltrarea apei din precipitaţii, dar duce şi la îmbunătăţirea esteticii peisajului şi oferă posibilităţi de turism şi agrement în zona metropolitană a Capitalei.

„Extinderea suprafeţelor împădurite în zonele din jurul Capitalei pentru îmbunătăţirea climatului urban a fost prevăzută ca măsură în documentele strategice de urbanism atât pentru Municipiului Bucureşti (Planul Urbanistic General), cât şi pentru zona metropolitană cuprinsă în Centura Verde Galbenă a Capitalei, prevăzută în Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – zona aglomeraţiei urbane şi zona metropolitană a municipiului. Datorită deficitului de păduri – parc în jurul Capitalei, trebuie acordată o atenţie deosebită creşterii suprafeţelor împădurite în vederea restabilirii normei de 30 de ha de păduri – parc/1.000 de locuitori”, mai scrie în proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ


*